Antagning

Gymnasieantagningen har hand om antagning och reserver fram till Täby Enskildas uppropsdag på höstterminen. Du kan läsa mer om hur antagningen fungerar på gyantagningen.se.

Reservplatser

Täby Enskilda följer Gymnasieantagningens reservlista från och med uppropsdagen. Om en plats blir ledig följs reservlistan i turordning. Om en elev på reservlistan inte går att nå inom 24 timmar går turen till nästa elev.

Täby Enskilda upprättar skolans egen kölista för elever som inte står på Gymnasieantagningens reservlista. Skolans egen reservlista aktiveras först när Gymnasieantagningens reservlista börjar bli inaktuell. Det brukar vara i mitten av september. Om en elev vill stå på Täby Enskildas kölista skickas ansökan, inklusive högstadiebetyg och aktuellt mobiltelefonnummer till syv@tabyenskilda.se.

Byte av klass

Inga klassbyten sker under de första veckorna. Om en elev vill byta klass skall en skriftlig ansökan lämnas till rektor tidigast två veckor efter uppropet.

Klassbyten sker i mån av plats och om det finns en rimlig anledning till klassbytet.

Byte av program

Inga programbyten sker under de första veckorna. Om en elev har önskemål om att byta program skall en skriftlig ansökan lämnas till rektor tidigast två veckor efter uppropet.

Flera faktorer påverkar möjligheten till ett programbyte, bland andra:

 • Lediga platser på det önskade programmet
 • Antagningsgränser till det önskade programmet 
 • Reservlistan

Antagningsgränser

Slutgiltig antagning 2017

 • Det Digitala Samhället: 267,5
 • Samhällsprogrammet: 287,5
 • Ekonomiprogrammet: 300
 • Naturvetenskapsprogrammet: 322,5
 • Teknikprogrammet: 312,5

Median höstterminen 2017

 • Det Digitala Samhället: 292,5
 • Samhällsprogrammet: 305
 • Ekonomiprogrammet: 312,5
 • Naturvetenskapsprogrammet: 330
 • Teknikprogrammet: 320

Täby Enskilda Gymnasiums katalog

Läråret 2018/2019

Öppet hus

Öppet hus 1: fredag 1 december 16-19

Öppet hus 2: fredag 26 januari 16-19

Mässor

Dantemässan i Täby Racketcenter, 18 november 10.00-15.30. Hitta till Täby Racketcenter.

Gymnasiemässan i Älvsjö: Torsdag 23 november 9-17, Fredag 24 november 9-16, Lördag 25 november 9-16