En dator till varje elev

Hos oss har varje elev en egen dator. Vi tycker att det är naturligt att du som elev skall ha god tillgång till modern teknik, både som ett verktyg i dina studier och som en förberedelse för framtiden. Kommunikationen med kurslärare och samarbeten med klasskamrater, i såväl små arbeten som större projekt, kräver detta. Pedagogik framför teknik är vårt fokus.

Täby Enskilda Gymnasium är en ”en-till-en-skola”. Det innebär att du som elev har tillgång till en egen bärbar dator. Vi arbetar i Google Apps och i Schoolity finns all information som du som elev eller vårdnadshavare behöver.

Våra lokaler är självklart utrustade med trådlöst nätverk så att du kan jobba effektivt i skolans lokaler (eller på gräsmattan och uteplatsen när solen skiner).

IT och IKT leder till att saker som inte tidigare var möjliga i skolan blir möjliga. Arbetssätt och undervisning som bygger på ett aktivt sökande, analyserande och kollaborativa processer underlättas och förändrar pedagogens roll i skolan.

Val av plattform, hårdvara, mjukvara och utbildning måste stödja dessa processer. Det måste givetvis också stödja de pedagogiska processerna. Det är också viktigt att se hur IT kan stödja elever som har problem med traditionella lärstilar. Det vidgade textbegreppet med ljud, bild, rörlig media via nätet, film med mera blir ett naturligt inslag i undervisningen och ger dessa elever fler sätt att såväl tillgodogöra sig som presentera information.