Studenten på Täby Enskilda 4 juni 13.00

Studentdagen 4 juni

10.00 Skolan öppnar för studenterna.
10.20 Samling i Bistro Bentley och sedan promenad inomhus till LO
10.30 Lunchen börjar
13.00 Utsläpp på gräsmattan vid röda trappan
14.00 Skolan stänger

Studentdagen 4 juni

10.00 Skolan öppnar för studenterna.
10.20 Samling i Bistro Bentley och sedan promenad inomhus till LO
10.30 Lunchen börjar
13.00 Utsläpp på gräsmattan vid röda trappan
14.00 Skolan stänger

Parkering

Parkera era bilar på infartsparkeringen på Täby Galopp, alternativt i Täby Centrums garage (2h fri parkering).

Inför lastbilskortegen, efter utspringet

Ekipage som ska åka i kortege ställer sig på gångvägen mellan Marknadsvägen och Täby Enskilda Gymnasium.

Säkerhet utefter färdvägen

Säkerhet utefter färdvägen: Ballonger med vätska eller andra föremål i syfte att kasta får inte förekomma på flaket, eftersom dessa kan komma att utgöra trafikfara om de kastas och träffar andra. Tänk på att fortsatt färd kommer att stoppas om föremål kastas eller om vätska sprutas från flaket.

OBS! Alkohol hör inte hemma på flaket! Vuxna över 20 år, som överlåter alternativt bjuder starköl, vin eller sprit till personer under 20 år gör sig skyldiga till brott mot alkohollagen (2010:1622). Förtäring av alkohol i trafikmiljö utgör dessutom en trafikfara både för de som vistas på flaket/släpvagnen samt för övrig trafik. I förekommande fall kommer polis att beivra brott och kan förhindra eller avbryta färden.

Rekommenderad färdväg

Rekommenderad färdväg Täby Enskilda: Stora Marknadsvägen rakt fram mot Täby C, undvik tunneln och fortsätt förbi busstorget, höger in på Attundavägen mot Stockholmsv. OBS! Tänk på att maxhöjden vid viadukten över Attundavägen är 3.60m!!! Höger i rondellen Stockholmsvägen, sväng sedan höger in på Åkerbyvägen och därefter höger Attundavägen, totalt två varv i denna riktning.

(Se illustration nedan)

För samtliga transporter rekommenderar vi att man släpper av eleverna och övriga passagerare vid lastbilsparkeringen på Åkerbyvägen.

Övrigt: Vi rekommenderar inte att studentekipagen svänger vänster från Åkerbyvägen- Attundavägen, tillbaka till respektive skola. Max hastighet 20km/h. Transport på 90/110-väg är inte tillåten. Föraren ska ha fyllt 21 år och haft KK för fordonet i minst 2 år och förare av traktor/ motorredskap måste ha behörighet B.

OBS!!! Om fordonet ni skall åka med inte är skattat och besiktigat kommer polisen att förhindra fortsatt färd.

Färdväg studenten