Hur vet vi om vi lyckas?

 

Externa och interna mätningar

Gymnasieantagningen har i samarbete med STORSTHLM tagit fram en kvalitetsenkät som alla gymnasieskolor i länet genomför varje år bland årskurs två-elever på gymnasiet. Syftet är att ge årskurs nio-elever en objektiv information om de olika gymnasieskolorna. Enkäten innehåller bl a frågor om trivsel och utbildning.

Täby Enskildas snittvärde för “Nöjdhet med skolan” är 87% vilket är det högsta värdet för någon gymnasieskola i Täby och Danderyd. Vi har hittills inte hittat någon med ett högre genomsnittsvärde i hela Stockholms län.

Gymnasieantagningens Gymnasieenkät, kvalitetskriterier 2018, ”LGWE”
Jämför gymnasieskolorna på Gymnasieantagningens hemsida

Varje termin genomför skolan en omfattande enkätundersökning med samtliga elever. Denna undersöker nöjdheten kring undervisning, trivsel och miljö. Resultatet av enkäten ligger sedan till grund för skolans fortsatta och systematiska kvalitetsarbete. Nedan kan du se resultatet på denna skolutvärdering, samt undersökningsresultat från Skolverket och Skolinspektionen.

Skolutvärdering vårterminen 2018
Skolans kvalitetsredovisning 2017/2018
Skolinspektionens kvalitetsgranskning, beslut juli 2018
Skolinspektionens elev- och personalenkät 2017
Skolinspektionens senaste tillsyn, beslut oktober 2015

Vi på Täby Enskilda är här för din skull och det hoppas vi att du kommer att känna från dag ett. En av livlinorna i vår vision handlar om att vi vill vara en plats där respekten och fascinationen för dig som individ styr vårt arbete. Det betyder att vi vill göra allt för att du ska känna dig sedd, få utmaningar och uppmuntran som gör att du mognar och växer som individ.

Vi följer din utveckling noga, så att du och dina föräldrar alltid vet hur du ligger till. Vid ett flertal checkpointtillfällen stämmer vi av om du ligger i fas med dina studier eller om det finns skäl till oro. I mitten av varje kurs får du också veta hur du ligger till betygsmässigt och det pågår en ständig dialog med lärarna om hur du ska kunna nå ännu längre i din utveckling.

När du börjar i årskurs ett hos oss så har du tillsammans med alla andra nya ettor skolan för dig själv. Under denna introduktionsvecka visar vi dig allt som kan vara bra att veta inför gymnasietiden. Vi varvar praktiskt kunnande med sociala aktiviteter som stärker gruppkänslan och tillhörigheten.

För att ge dig nya infallsvinklar vill vi ta in omvärlden i skolan. Vi har en stolt tradition av internationellt samarbete med skolor och organisationer i flera delar av världen. Inom varje program sker bildningsresor i årskurs två. Vår fadderskola, som också är ett SOS barnhem, ligger i Kavre utanför Katmandu i Nepal. Både lärare och elever har besökt skolan och vi har också haft besök av deras skolledning. Dessutom samarbetar vi med universitet och näringsliv i Sverige för att du ska få den bästa utbildningen.

skolbild2