Hur vet vi om vi lyckas?

Externa mätningar

Gymnasieantagningen har i samarbete med STORSTHLM tagit fram en kvalitetsenkät som alla gymnasieskolor i länet genomför varje år bland årskurs två-elever på gymnasiet. Syftet är att ge årskurs nio-elever en objektiv information om de olika gymnasieskolorna. Enkäten innehåller bl a frågor om trivsel och utbildning.

Täby Enskildas snittvärde för “Nöjdhet med skolan” är 87% vilket är det högsta värdet för någon gymnasieskola i Täby och Danderyd. Vi har hittills inte hittat någon med ett högre genomsnittsvärde i hela Stockholms län.

Skolinspektionen genomförde under vårterminen 2018 en kvalitetsgranskning med fokus på utmanande undervisning för högpresterande elever. Granskningen omfattade 23 gymnasieskolor över hela Sverige och Täby Enskilda Gymnasium valdes ut som en av fem skolor med högst antagningspoäng i riket. Skolinspektionens beslut visar att ”[…] Skolinspektionen inte har identifierat några utvecklingsområden inom det granskade området.” Nedan kan du läsa Skolinspektionens beslut:

Interna mätningar

Varje termin genomför skolan en omfattande enkätundersökning med samtliga elever. Denna undersöker nöjdheten kring undervisning, trivsel och miljö. Resultatet av enkäten ligger sedan till grund för skolans fortsatta och systematiska kvalitetsarbete. Nedan kan du även se skolans kvalitetsredovisning och den arbetsmiljöenkät vi genomför varje år.

skolbild2