Information till elever och vårdnadshavare 21-27 april: Distansundervisning terminen ut

Distansundervisning terminen ut

Vi kommer att fortsätta med distansundervisning terminen ut. Vi arbetar med att förstå och förbättra distansundervisningens speciella villkor. Tack för ert tålamod, er närvaro och er konstruktiva hållning!

Vanliga frågor och svar, FAQ

Här finns vanliga frågor och svar om skolan samlade, bland annat om distansundervisning, de nationella proven och studenten.

Finner du inte svar på din fråga kan du kontakta skolsköterska Malin Nygren eller biträdande eller rektor Per Hagdahl.

Skolsköterska Malin Nygren
malin.nygren@tabyenskilda.se
Telefon: 076-309 77 88‬

Biträdande rektor Per Hagdahl
per.hagdahl@tabyenskilda.se
Telefon: 08-732 21 00

Har ni frågor kring covid-19 kan ni ringa telefon 113 13 eller söka information på:

Undvik ryktesspridning

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att inte sprida rykten och obekräftade uppgifter. Var källkritisk och sprid inte osäker information.

Arbetsgruppen:
Jan Liljegren, rektor
Per Hagdahl, biträdande rektor
Fredrik Sörensen, VD
Igor Govorcinovic, programchef
Karin Elmquist, programchef
Malin Nygren, skolsköterska
Eva-Lena Bromley, skolkurator
Katrina Vilén, skolkurator