Marika Gustafsson

Jag är lärare i historia och samhällskunskap och har arbetat på skolan sedan 2009. Är omåttligt intresserad av folkmord generellt och av Förintelsen i synnerhet, för närvarande läser jag därför ’Master programme in Holocaust and Genocide Studies’ vid Uppsala universitet.
Ofta handlar min undervisning om genus, fördomar, rasism eller folkmord… och antagligen tittar vi på klipp av Magnus Betnér.