Sven Bellinder – historia

Jag heter Sven Bellinder och undervisar i historia, samhällskunskap och juridik.
Fotboll i alla dess former är en passion utanför skolan. Att spela, läsa om, titta på, diskutera och fantisera!
Berätta om hur en lektion ser ut i kursen historia.
Kommer du på en av mina lektioner vill jag kunna skapa ett intresse hos dig genom att koppla det vi talar om till en vardagssituation, att det känns på riktigt.
I kursen i stort och på varje lektion vill jag att det finns ett övergripande mål, en innersta kärna som fastnar och som du tar med dig från lektionen även om många detaljer glöms bort.