Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare 1-7 april

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Arbetet går vidare på Täby Enskilda. Skolans lokaler är tomma. Våra videokanaler är mer aktiva än någonsin!

Skolutvärderingen”, som vi själva gör med alla våra elever varje år, pågår i detta nu. Där ser vi att distansundervisningen fungerar bra och vi ser också vad vi kan förbättra. Det handlar bland annat om rutiner vid lektionsstart/lektionsslut, behovet av tydlig kommunikation, återkoppling och upprepade kontakttillfällen under lektionerna. Vi lär oss!

Elevhälsoteamet har under veckan skickat ut ‘Hälsotips vid datorarbete’. Läs igenom dessa råd! Det gör även våra lärare. Vi tillbringar just nu mycket tid utan att röra på oss, om vi inte tänker oss för. Elevhälsoteamets tips och råd finns samlade i Schoolity under ‘Vår skola’ – ‘Elevhälsoteamet (EHT)’.

Före påsklovet besöker Per och Janne alla treor under roll call och informerar och svarar på frågor om studenten. Vår ambition är att studenten ska ske på utsatt tid, 3 juni. För att veta hur studenten ska ske behöver vi förstås avvakta utvecklingen och nya direktiv från aktuella myndigheter. Vi hoppas att vi om två månader har större möjlighet att samlas med våra elever.

Vi får delvis motstridiga signaler: Samtidigt som antalet personer vid sammankomster nu begränsas till 50 pågår diskussioner mellan Folkhälsomyndigheten och Skolverket om att vissa elevgrupper ska kunna återgå till skolan. Rimligen avses främst skolor och områden i landet där förutsättningarna för distansundervisning är mindre gynnsamma. Vi håller oss uppdaterade om detta. I dagsläget har vi inte fått några nya besked i frågan. Endast vid påtagligt förändrade/förbättrade omständigheter kan det bli återgång till normal undervisning. Vi utgår från att distansundervisningen pågår läråret ut för alla elever.

Vanliga frågor och svar, FAQ

Här finns vanliga frågor och svar om skolan samlade, bland annat om distansundervisning, de nationella proven och studenten.

Finner du inte svar på din fråga kan du kontakta skolsköterska Malin Nygren eller biträdande eller rektor Per Hagdahl.

Skolsköterska Malin Nygren
malin.nygren@tabyenskilda.se
Telefon: 076-309 77 88‬

Biträdande rektor Per Hagdahl
per.hagdahl@tabyenskilda.se
Telefon: 08-732 21 00

Har ni frågor kring covid-19 kan ni ringa telefon 113 13 eller söka information på:

Undvik ryktesspridning

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att inte sprida rykten och obekräftade uppgifter. Var källkritisk och sprid inte osäker information.

Arbetsgruppen:
Jan Liljegren, rektor
Per Hagdahl, biträdande rektor
Fredrik Sörensen, VD
Igor Govorcinovic, programchef
Karin Elmquist, programchef
Malin Nygren, skolsköterska
Eva-Lena Bromley, skolkurator
Katrina Vilén, skolkurator