Åsa Edenfeldt

  Sam

Oavsett vilken programinriktning du går gör vi lärare vårt yttersta för att du som elev ska få en varierad och spännande undervisning, och för att vi ska ha roligt tillsammans i skolan.

Igor Govorcinovic

  Natur

En drivande tanke i vår filosofi är att med utgångspunkt i det naturvetenskapliga se till att du får den stimulans och uppmuntran som krävs för att överkomma hinder i din framtida skolgång och samtidigt har roligt på vägen dit tillsammans med dina fantastiska lärare.

Igor Govorcinovic

  Teknik

På vårt teknikprogram får du chansen att med nyfikenhet och upptäckarlust som utgångspunkt tillsammans med våra inspirerande lärare träna på att tillämpa teoretiska kunskaper för att hitta praktiska lösningar till verkliga problem.

Susanne Durlind

  Det Digitala Samhället

Det mest spännande med mina ämnen och Det Digitala Samhället är att de tar sitt avstamp precis där vi alla står: I det globaliserade digitala samhället. Här tas det varje vecka hundratals miljarder foton och vi har tillgång till enorma mängder information. Men varifrån kommer egentligen all information och alla budskap vi möter? Vem är avsändaren och varför? Att få vara med och skapa en ökad förståelse och förmåga att analysera vår samtid är fantastiskt roligt!