Organisationen

Styrelse

Skolans styrelse består av ordförande Poul Sörensen, skolchef och VD Fredrik Sörensen, rektor Per Hagdahl samt fackliga representanter från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Lokalt Täbyföretag

Täby Enskilda Gymnasium är en självständig skola som inte är en del i någon skolkoncern. Ända sedan starten 1999 har vi stått starka på egna ben. Vår ägare är Täbyföretagaren Poul Sörensen tillika styrelsens ordförande. Vi har två systerbolag, Täby Rehab AB och Ankarbulten AB. Alla finns vi i samma fastighet på Kemistvägen 1 i Täby. Poul Sörensen är via sitt ägarbolag Procurama en långsiktig ägare, som via stora investeringar bygger en skola i toppklass, som skapar värde för alla intressenter, elever, vårdnadshavare och medarbetare.