Teknik­programmet

Teknikprogrammet

Poängplan – Teknikvetenskap

En tekniker vill förstå och behärska samhällets tekniska byggstenar, det innebär att kunna använda de mest användbara programmerings- språken, att kunna bygga egna digitala lösningar. En tekniker gillar att bygga modeller och göra beräkningar inom mekanik och hållfasthet.

Låter det här spännande? Då är teknikprogrammet en utbildning för dig!

Under utbildningen

Programmet ger dig goda baskunskaper inom teknik, matematik och teknisk datoranvändning. Du kommer att få experimentera, konstruera och laborera med olika verktyg. På vårt teknikprogram får du träna på att tillämpa teoretiska kunskaper för att hitta praktiska lösningar till verkliga problem. Vi samarbetar också med Vetenskapens Hus för att ge dig ett bredare perspektiv på dina kunskaper och insikter om hur arbetssätt och metoder ser ut i utbildning och yrkesliv efter gymnasiet.

Efter utbildningen

Efter att ha läst vårt teknikprogram kan du fort- sätta att studera framförallt teknik, men även naturvetenskap och arkitektur på högskola och universitet.

Valmöjligheter

I årskurs tre väljer du mellan kurserna Engelska 7, Moderna språk, Matematik 5 och Matematik – specialisering.

Igor Govorcinovic

Programchef NA/TE E-post: igor.govorcinovic Mobil: 0739842902