Teknik­programmet

Teknikprogrammet

Poängplan – Teknikvetenskap

På Teknikprogrammet kommer du att fokusera mycket på problemlösning. På ytan kan det verka som att Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet är väldigt lika, men ämnen som fysik eller matematik på Teknikprogrammet är annorlunda än på Naturvetenskapsprogrammet. Utbildningen innehåller också inslag av design, programmering och kreativa lösningar. Du behöver dock inte ha ett brett och brinnande teknikintresse för att trivas på teknikprogrammet. Däremot, behöver du vara nyfiken och tycka om att designa, räkna och klura för att lösa problem – och stå ut med att lösningen kanske inte är given på förhand.

Under utbildningen

Under utbildningen kommer du att varva kunnande med skapande. Sättet vi arbetar på är tänkt att efterlikna det sätt man jobbar på som ingenjör Vi arbetar med att lösa problem, i projektform och i grupp med andra. Gruppernas lösningar ställs också mot varandra: Vem har den bästa lösningen, och varför är den bäst?

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du väl förberedd för framförallt tekniska universitetsutbildningar. Men utbildningen ger även en bred behörighet till de flesta utbildningar och program. Vill du istället arbeta direkt efter gymnasiet kan du söka Tekniksprånget, en traineeutbildning vid företag såsom IBM, Ericsson, SL med flera, eller varför inte söka till Försvarets Cybersoldatutbildning?

Valmöjligheter

Det finns bara en inriktning på Teknikprogrammet, men i årskurs tre väljer du mellan kurserna Engelska 7, Moderna språk, Matematik 5 och Matematik – specialisering. Är du särskilt intresserad av matematik eller språk så kan du läsa Moderna språk redan i ettan, då vi också erbjuder kursen Matematik – specialisering, en kurs man kan läsa flera gånger med olika innehåll. Väljer du till Historia 1a2 blir du behörig till fler utbildningar, exempelvis polis.

Igor Govorcinovic

Biträdande rektor
Programchef NA/TE

E-post: igor.govorcinovic

Edvard – Teknikprogrammet

Därför valde jag TEG
Jag valde TEG eftersom det utan tvekan är bästa skolan för att lyckas med sina studier. Att majoriteten av elever är väldigt motiverade skapar en miljö där man ständigt jobbar för att lära sig så mycket som möjligt.

Därför valde jag programmet
Det stod mellan natur och teknik, men eftersom jag inte var så intresserad av att läsa biologi och möjligheten att välja bort moderna språk gjorde att jag valde teknikprogrammet.

Det bästa med TEG
Det bästa med TEG är eleverna och lärarna. Alla som kommer hit vet att skolan håller hög kvalitet och alla hjälps åt för att det ska fortsätta vara så.

Det bästa med programmet
Variationen mellan det praktiska och teoretiska, man kan se resultat direkt när man gör något. Det är också bra att man kan välja bort moderna språk.

Ett bra minne från gymnasietiden
Inget slår skollagsmatcherna. Vare sig du kommer till match för att spela eller stötta så bildas en gemenskap lik ingen annan. Tanken är att jag och några andra som börjar 3:an efter sommaren tar tag i taktpinnen och anordnar ett gäng fotbollsmatcher mot andra skolor nästa termin.

Tips till de som nu ska välja gymnasium
Ansök till de skolor du vill gå på oavsett om du tror att du kommer in eller inte. Det värsta är att inte ha försökt.