Täby Enskilda 20 år 2019: vår historia

2019 Täby Enskilda firar 20 år! En stor del av skolans entréplan byggs om för att ge rum åt fem nya klassrum, tre grupprum, en modern tv-studio och ett nytt bibliotek.

2018 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av utmanande undervisning för högpresterande elever landar i det unika omdömet att “Skolinspektionen inte har identifierat några utvecklingsområden.”

2017 En solcellsanläggning om 2000 m2 installeras på skolans tak. Anläggningen, som är en av de största i Stockholm, producerar 1/3 av skolans elenergi.
Första kullen på Det Digitala Samhället börjar.

2016 Samlingsplatsen Lärandets Ocean (tidigare skåphall) byggs, tillsammans med sex nya klassrum, fyra grupprum och ett arbetsrum.

2015 Matsalen byggs ut för att få rum med skolans ökande elevantal. Glasutbyggnaden, som inreds med planteringar utmed fönsterväggarna, döps till Orangeriet.

2014 Bistro Bentley vinner förstapris i Måltidsakademiens klass Kantinmåltider för kokboken Täby Enskildas nya kokbok.
Första kullen på Teknikprogrammet börjar.

2013 Ett samarbete inleds med SOS Barnbyar-skolan Hermann Gmeiner School i Kavre, Nepal. Samarbetet leder till årliga utbytesresor för personal och elever.

2012 Personalen tar tillsammans fram en ny vision som baseras på elevernas utvärderingar av verksamheten.

2011 Skolan är fullt ut en 1:1-skola: alla elever och lärare har sin egen dator i undervisningen. Plan 1 byggs ut med åtta klassrum – de första med glasväggar – två arbetsrum, en biograf och samlingsytan Kunskapens Hav.
Första kullen på Ekonomiprogrammet börjar.

2010 Idrottsundervisningen flyttas till den nybyggda Byängshallen.

2009 Täby Enskilda fyller tio år och får en ny logotyp. Skolan ger ur Jubileumsboken Täby Enskilda Gymnasium, det första decenniet. Digitaliseringsarbetet – att alla elever och lärare har sin egen dator – implementeras i alla program. Tobias Bentley
anställs som skolans egen kock.
Bistro Bentley öppnas och skolmaten på Täby Enskilda blir snart omtalad och prisad.

2008 Skolan blir ägare av fastigheten och får på så sätt mycket större möjligheter att anpassa lokalerna, för att bygga en fysisk skolmiljö i paritet med skolans pedagogiska utvecklingsfokus. Kvalitetsarbetet fördjupas och skolans popularitet ökar.
Första kullen på Naturvetenskapliga programmet börjar.

2006 Kommunförbundet i Stockholms län genomför för första gången en omfattande enkät för alla gymnasieskolor i länet. Täby Enskilda når det högsta värdet i norrort.

2004 Jan Liljegren blir rektor på skolan. Första kullen på Samhällsvetenskapliga programmet börjar.

2003 Skolan byter namn till Täby Enskilda Gymnasium, för att matcha sin bredare vision om fler gymnasieprogram på skolan.

2002 Poul Sörensen blir skolans nye ägare.

1999 Magnus Wahlberg och Carina Olsson startar Täby Mediagymnasium. Skolan är en avknoppning av Täby kommuns medieprogram.

Utveckling antal elever 1999-2019
’20 år’ Hanna Bergstedt och Hjalmar Liljegren