Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

Poängplan - Naturvetenskap

Vem är du?

– Har du en passion för att utveckla din vetenskapliga nyfikenhet? – Vill du experimentera, laborera och förfina din vetenskapliga skärpa? – Är du engagerad, ambitiös och vill ha ut maximalt av din gymnasietid?

Vad får du?

Att jobba med kreativitet, initiativförmåga och problemlösning är väsentliga inslag i vår naturvetenskapliga utbildning. I en tid då samhällsbehovet av gedigen kompetens inom naturvetenskap är stort ställs höga krav på utbildandet av kunniga, nyfikna och kreativa naturvetare. Genom ett samarbete med Vetenskapens hus får du möjlighet att med modern utrustning och tillsammans med forskare och studenter göra avancerade laborationer och experiment. Våra erfarna och skickliga lärare erbjuder en hög och utvecklande utmaningsnivå och från första början lär du dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt som genomsyrar hela utbildningen.

Vad gör du sen?

Denna gymnasieutbildning ger dig den vassaste behörigheten till vidare studier. Efter tre års intensiva studier hos oss står alla dörrar öppna inför den spännande världen och framtiden. Välkommen till naturvetenskapsprogrammet på Täby Enskilda Gymnasium, where it happens.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Poängplan - Naturvetenskap och samhälle

Vem är du?

– Vill du fördjupa din förståelse för naturvetenskapens roll i samhället? – Har du lusten att förkovra dig i naturvetenskap och samhällsämnen? – Är du motiverad, intresserad och vill ha en bred gymnasieutbildning?

Vad får du?

Att jobba med idérikedom, problemlösning och med ett fokus på att förstå sambanden mellan olika vetenskaper är väsentliga inslag i denna samhällsfärgade naturinriktning. I denna inriktning läggs stor tyngd vid inte bara naturämnen utan också vid historia, samhällsvetenskap och moderna språk. Genom ett samarbete med Vetenskapens hus får du möjlighet att med modern utrustning och tillsammans med forskare och studenter göra avancerade laborationer och experiment. Våra erfarna och skickliga lärare erbjuder en hög och utvecklande utmaningsnivå och från första början lär du dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt som genomsyrar hela utbildningen.

Vad gör du sen?

Denna unika inriktning ger dig djupa och breda kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsområdet. Inriktningen ger dig vass behörighet till vidare studier. Efter tre års intensiva studier hos oss går du ut väl rustad i den spännande världen och framtiden. Välkommen till naturvetenskapsprogrammet på Täby Enskilda Gymnasium, where it happens.

Natur

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle

Igor Govorcinovic

Programchef NA/TE

E-post: igor.govorcinovic
Mobil: 0739842902

Vetenskapens hus