Natur­vetenskaps­programmet

Inriktning Naturvetenskap

Poängplan – Naturvetenskap

En naturvetare är en person som vill förstå hur allt omkring oss fungerar: Varför allt levande som vi känner till består av kol som grundläggande byggsten, hur ett vaccin fungerar och varför tiden går långsammare ju fortare vi färdas! Om detta är frågor som fascinerar dig, så är natur-natur en utbildning för dig!

Under utbildningen

Att jobba kreativt, med initiativförmåga och problemlösning är centrala inslag i vår naturvetenskapliga utbildning. Från första början lär du dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt som genomsyrar hela utbildningen. Genom samarbete med Vetenskapens hus får du också möjlighet att, tillsammans med forskare och studenter därifrån, utföra avancerade laborationer och experiment med modern utrustning.

Efter utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet ger dig den bredaste behörigheten till vidare studier.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt första år på skolan: Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle. Du kan välja att fördjupa dig i bioteknik, engelska, matematik eller
moderna språk.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Poängplan – Naturvetenskap och samhälle

En natur-samhällsvetare är nyfiken på sambanden mellan olika vetenskaper: Hur vi skapar ett hållbart samhälle, varför vi människor beter oss som vi gör, på vilket sätt vi påverkas av vårt arv och av vår livsmiljö och vad det är som formar våra ideal! Om detta är frågor som fascinerar dig, så är natur-sam en utbildning för dig!

Under utbildningen

Att jobba skapande, med problemlösning och ett fokus på att förstå sambanden mellan olika vetenskaper är viktiga inslag i denna samhällsfärgade naturinriktning. Här läggs stor tyngd vid inte bara naturämnen utan också historia, samhällsvetenskap och moderna språk. Som naturvetare i vårt moderna samhälle blir det nämligen allt viktigare att du förstår vad som händer i världen runt oss. Denna unika inriktning ger dig djupa och breda kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsområdet.

Efter utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet ger dig den bredaste behörigheten till vidare studier.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt första år på skolan: Naturvetenskap och samhälle eller Naturvetenskap. Du kan välja att fördjupa dig i biologi, fysik, kemi, engelska, historia,
matematik eller moderna språk.

Igor Govorcinovic

Programchef NA/TE E-post: igor.govorcinovic Mobil: 0739842902

Vetenskapens hus