Natur­vetenskaps­programmet

Inriktning Naturvetenskap

Poängplan – Naturvetenskap

Naturvetenskapliga programmet passar dig som vill förstå hur allt omkring oss fungerar. Utbildningen behandlar frågor såsom: varför allt levande som vi känner till består av kol som grundläggande byggsten, hur ett vaccin fungerar och varför tiden går långsammare ju fortare vi färdas. Om detta fascinerar dig, då är natur-natur en utbildning för dig!

Under utbildningen

Under utbildningen kommer du att jobba kreativt, med initiativförmåga, för att lösa teoretiska och experimentella problem. Från första början lär du dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt som genomsyrar dina tre gymnasieår. Genom samarbete med Vetenskapens hus får du också möjlighet att, tillsammans med forskare och studenter därifrån, utföra avancerade laborationer och experiment med modern utrustning.

Efter utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap ger dig den bredaste behörigheten till vidare studier, till exempel läkarprogrammet eller alla civilingenjörsprogram.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt första år på skolan: Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle. Du kan välja att fördjupa dig i bioteknik, engelska, matematik eller moderna språk.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Poängplan – Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapliga programmet, med inriktning samhälle, passar dig som är nyfiken på sambanden mellan naturvetenskap och samhällskunskap. Utbildningen behandlar frågor såsom: hur vi skapar ett hållbart samhälle, varför vi människor beter oss som vi gör, på vilket sätt vi påverkas av vårt arv och av vår livsmiljö och vad det är som formar våra ideal. Om detta fascinerar dig, då är natur-sam en utbildning för dig

Under utbildningen

Under utbildningen kommer du att arbeta med problemlösning, med ett naturvetenskapligt arbetssätt, för att förstå sambanden mellan olika vetenskaper. Här läggs stor tyngd på inte bara naturämnen utan också historia, samhällsvetenskap och moderna språk. Som naturvetare i vårt moderna samhälle blir det allt viktigare att förstå vad som händer i världen runt om oss. Denna unika inriktning ger dig djupa och breda kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsområdet.

Efter utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle ger en bred behörighet till exempelvis arkitektutbildningar eller yrken såsom agronom, högskoleingenjör, logoped, samhällsplanerare och miljövetare. Väljer du dessutom till Matematik 4 blir du behörig till flera civilingenjörsprogram.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt första år på skolan: Naturvetenskap och samhälle eller Naturvetenskap. Du kan välja att fördjupa dig i biologi, fysik, kemi, engelska, historia, matematik eller moderna språk.

Igor Govorcinovic

Biträdande rektor
Programchef NA/TE

E-post: igor.govorcinovic

Vetenskapens hus

Ioana – Naturprogrammet

Därför valde jag TEG
Jag valde TEG på grund av att skolan var mycket positivt omtalad, dessutom för den fantastiska maten och elevernas ambitionsnivå. Skolan gav mig en mycket välkomnade känsla på det öppna huset och mitt val kändes solklart.

Därför valde jag programmet
Valet av natur-natur för mig var mycket enkelt. Jag visste inte riktigt vad jag ville hålla på med i framtiden och naturprogrammet ger många valmöjligheter efter gymnasiet.

Det bästa med TEG
Jag skulle säga att det är de kunniga lärarna, de fina lokalerna, den goda maten och givetvis de trevliga eleverna.

Det bästa med programmet
Det bästa är nog att man får lära sig mycket och känna en gemenskap med sin klass då alla har samma intresse.

Ett bra minne från gymnasietiden
Mitt bästa minne skulle jag säga var den första veckan av 1:an. Man var smått nervös men ända taggad och det var mycket trevlig att få lära känna sin nya klass och sina lärare.

Tips till de som nu ska välja gymnasium
Mitt tips till dig som går sista året i grundskolan är att välja något du känner är kul att läsa om och hålla på med. Det viktigaste är vad du själv vill och inte vad någon annan tycker. Dessutom finns det alltid valmöjligheter att byta program och gymnasium om det du har valt inte passar dig.