Rektor

Jan Liljegren heter jag och är skolans rektor. Jag törs påstå att jag har världens roligaste och mest spännande jobb. Ingen dag är den andra lik – denna härliga skola sjuder konstant av aktivitet, värme och utveckling. Jag har haft förmånen att vara med sedan skolan startade 1999 och känner stor stolthet över det vi tillsammans åstadkommit med Täby Enskilda. Om man vill sammanfatta vår utveckling i några få ord får det bli: Från outsider till föredöme.

Varför ska man välja Täby Enskilda?

Täby och Danderyd har generellt sett bra gymnasieskolor. Väljer man en skola här blir det aldrig helt fel. Men, det är klart att det kan bli mer eller mindre rätt. Täby Enskilda är som skola stor nog att ha dynamik men inte så stor att vi blir en anonym fabrik. Vi har de nöjdaste eleverna, de bästa studieresultaten och den högsta trivseln. Det är hårda fakta från Skolverket och Gymnasieantagningen. Dessutom – allra viktigast – våra lärare är något alldeles speciellt, i en klass för sig.

Vad är jag mest nöjd med?

Skolans kultur som så tydligt präglas av vår vision, Passion för lärande. Jag är av den fasta övertygelsen att vi varje dag måste förtjäna våra elever. Att vi i varje möte med varje elev måste göra allt för att med respekt och fascination nå, utmana och utveckla varje individ. Det är därför vi är här. Vi finns till för eleverna – och inte tvärtom. Jag vill mena att detta är mycket tydligt på Täby Enskilda.