Elevhälso­teamet

Elevhälsoteamet

Det övergripande syftet med elevhälsan på Täby Enskilda är att undanröja hinder för att varje enskild elev ska kunna nå sina mål med studierna. Arbetet bygger på ett kollegialt samarbete mellan lärare, mentor, programchefer, specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska och skolledning. Helheten är avgörande. Vi gör det tillsammans!

EHT träffar personal och elever flera gånger i veckan för att möta elevers och lärares behov i skolan. Vi har vid behov elevkonferenser där vi träffar eleven tillsammans med vårdnadshavare och mentor. Dessa möten kan handla om svårigheter att nå målen, sjukdom eller annat som lägger hinder för elevens lärande.

EHT utreder och beslutar om åtgärder för eleven. Det kan handla om åtgärder som krävs om eleven visar sig ha svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Åtgärderna syftar till att hitta strategier för att eleven ska nå målen och utveckla sitt lärande.

Elevhälsoteamet är en del av skolans pedagogiska utvecklingsgrupp.

Handlingsplaner

EHT-TT för lärarna

Vi erbjuder våra lärare EHT-Tutorial Time en gång per vecka där de kan ta upp sin pedagogiska utmaningar kring elever och grupper. Det kan bl.a. handla om studieresultat, stor frånvaro och trivsel. På EHT-TT finns hela elevhälsan samlad så att vi gemensamt kan se hur vi går vidare.

Mentorstid och Studietid för eleverna

Du som är elev ska alltid kontakta din mentor om du vill ha hjälp med studieplanering. På mentorstiden ses hela klassen en gång i veckan. På Studietiden kan du som elev träffa dina lärare för att prata om specifika kurser. I vissa fall kan specialpedagogen vara med vid möten med elev och mentor för att tillsammans se hur ni går vidare.

Elevhälsoteamet är

Elevhälsochef, skol­sköterska/skolkurator Malin Nygren

Skolsköterska Elisabet Loveflo

Skolkurator Eva-Lena Bromley

Skolkurator Tove Ulrikson Hahn

Specialpedagog Johan Henriksson

Special­pedagog Marie Nordberg

Biträdande rektor Igor Govorcinovic

Rektor Per Hagdahl

Skol­läkare Anna Leijon är på skolan en gång i månaden. Tid hos skolläkare bokas genom skolsköterska.