Vår vision

Vår vision

Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar.
En plats där glädje, kreativitet och utveckling är våra ledstjärnor.
En plats där respekten och fascinationen för individen styr vårt arbete.
En plats där människor möts och växer.
En plats som genomsyras av passion för lärande.

Handlingskraften: Våga!

Vi vill varje dag träna dig i att våga. Att aldrig misslyckas betyder att man aldrig riktigt lyckas heller, för det är av dina misstag du lär dig och för att våga behöver du känna dig trygg. Det är sällan man ångrar det man gjort, oftare ångrar man det man inte gjorde. Det är när man vågar göra det annorlunda och oväntade som nya saker händer, nya idéer föds och utveckling sker.

För att ge dig nya perspektiv vill vi ta in omvärlden i skolan. Vi har en stolt tradition av internationellt samarbete med skolor och organisationer i flera delar av världen. Dessutom samarbetar vi med universitet och näringsliv i Sverige. Vi har genom åren anordnat bildningsresor, inrikes och utrikes, som du som elev kan söka till.

Utvecklingen: Strävan efter att utvecklas

Övertygelsen om att vi alla på Täby Enskilda alltid kan och alltid ska sträva efter att bli bättre är stark. Vi vet att du som elev har haft ett val, att det i vår närhet finns många bra skolor. Det sporrar oss att hela tiden sträva efter att utvecklas, att alltid ligga steget före. Våra lärare är noggrant rekryterade och får de bästa förutsättningarna att vara utmärkta inom sitt område. Passion för lärande genomsyrar allt vi gör. Vi utvecklar ständigt våra pedagogiska metoder, håller oss uppdaterade med aktuell forskning och lär hela tiden av varandra. Glädje, kreativitet och utveckling är våra ledstjärnor.

Forskning visar att dina studieresultat förbättras om dina lärare arbetar formativt. Det betyder att du som elev alltid ska veta vad målet med undervisningen är, hur du själv ligger till i förhållande till målet och att du ska få hjälp att nå dit. Hos oss utbildas alla lärare i ett formativt arbetssätt så att du kan nå så långt som möjligt i dina studier.

Individen: Du är i fokus

Alla vi på Täby Enskilda är både nyfikna och spända på att få lära känna dig. Hos oss blir du sedd för den du är och den du vill vara. Individen. För det är ju så, du är först och främst en individ.

Vi på Täby Enskilda är här för din skull och det hoppas vi att du kommer att känna från dag ett. En av livlinorna i vår vision handlar om att vi vill vara en plats där respekten och fascinationen för dig som individ styr vårt arbete.

Det betyder att vi gör allt för att du ska känna dig trygg och sedd och få utmaningar och uppmuntran som gör att du växer som individ. Vi följer din utveckling noga, så att du och dina vårdnadshavare alltid vet hur du ligger till. Vid ett flertal lägesrapporter stämmer vi av om du ligger i fas med dina studier eller om det finns skäl till oro. Från och med mitten av varje kurs får du också omdömen som visar hur du ligger till och det pågår en dialog med lärarna om hur du ska kunna nå ännu längre i din utveckling.

Bemötandet: Att växa genom möten

Det är i mötet det händer. Vi vet att du i och med alla spännande möten med alla människor i vår skola kommer att känna hur du växer och utvecklas varje dag. Det är människorna som gör Täby Enskilda. Du och vi tillsammans. Det är en speciell känsla på morgonen att mötas av varma leenden i receptionen och sedan se alla engagerade elever och lärare. Oavsett vad vi i personalen har för olika uppgifter i skolan så är det en som alltid är överordnad: vår strävan efter att alltid kunna bemöta dig på bästa sätt. Alla är vi här för din skull.

När du börjar i årskurs ett hos oss har du tillsammans med alla andra nya ettor skolan för dig själv. Under dessa introduktionsdagar visar vi dig allt som kan vara bra att veta inför gymnasietiden. Vi varvar information och praktiska inslag med sociala aktiviteter som stärker gruppkänslan och samhörigheten. Vi strävar också efter att skapa möten och samhörighet klasserna, årskurserna och programmen emellan. På Täby Enskilda finns en fast vikarie. Det innebär att vi inte ställer in lektioner och att den lärare som möter eleverna känner dig och kan skolans kultur och arbetssätt.

Vårt kvalitetshjul

Kvalitetshjulet