Kvalitet

Individen

Det är nu det börjar, eller hur? Äntligen! Gymnasiet, livet och framtiden. Vem är du? Vad vill du? Vilka är dina drömmar? Alla vi på Täby Enskilda är nyfikna på dig och väntar med spänning att få lära känna dig. Hos oss blir du sedd för den du är och den du vill vara. Individen. För det är ju så, du är först och främst en individ, inte del i en grupp, en klass eller ett kön.

Vi på Täby Enskilda är här för din skull och det hoppas vi att du kommer att känna från dag ett. En av livlinorna i vår vision handlar om att vi vill vara en plats där respekten och fascinationen för dig som individ styr vårt arbete. Det betyder att vi vill göra allt för att du ska känna dig sedd, få utmaningar och uppmuntran som gör att du mognar och växer som individ.

Vi följer din utveckling noga, så att du och dina föräldrar alltid vet hur du ligger till. Vid ett flertal checkpointtillfällen stämmer vi av om du ligger i fas med dina studier eller om det finns skäl till oro. I mitten av varje kurs får du också veta hur du ligger till betygsmässigt och det pågår en ständig dialog med lärarna om hur du ska kunna nå ännu längre i din utveckling.

Bemötandet

Det är i mötet det händer. Vi tror att du i och med alla spännande möten med alla möjliga människor i vår skola kommer att känna hur du växer och utvecklas varje dag. Det är människorna som gör Täby Enskilda. Du och vi tillsammans. Det är en speciell känsla på morgonen när man möts av varma leenden i receptionen och sedan alla färgglada elever och engagerade lärare. Alla är vi här för din skull. Oavsett vad vi i personalen har för olika uppgifter i skolan så är det en som alltid är överordnad: strävan efter att alltid kunna bemöta dig på bästa sätt.

När du börjar i årskurs ett hos oss så har du tillsammans med alla andra nya ettor skolan för dig själv. Under denna introduktionsvecka visar vi dig allt som kan vara bra att veta inför gymnasietiden. Vi varvar praktiskt kunnande med sociala aktiviteter som stärker gruppkänslan och samhörigheten.

Utvecklingen

Övertygelsen om att vi alla på Täby Enskilda alltid kan och alltid ska sträva efter att bli bättre är stark. Vi vet att du som elev har haft ett val, att det i vår närhet finns många väldigt bra skolor. Det sporrar oss att hela tiden sträva efter att utvecklas, att alltid ligga steget före. Vi har riktigt bra lärare som är noggrant rekryterade och som ges de bästa förutsättningar att vara utmärkta lärare. Eftersom det är passionen för lärande som genomsyrar allt vi gör finns det alltid saker att göra. Vi utvecklar ständigt våra pedagogiska metoder, håller oss ajour med aktuell forskning och lär hela tiden av varandra. Glädje, kreativitet och utveckling är våra ledstjärnor!

Forskning visar att dina studieresultat förbättras om dina lärare arbetar formativt. Det betyder att du som elev alltid ska veta vad målet med undervisningen är, hur du själv ligger till i förhållande till målet och att du ska få hjälp att nå målet. Hos oss utbildas alla lärare i formativt arbetssätt så att du kan nå så långt som möjligt i dina studier. Vi är här för din skull!

Handlingskraften

Vi vill varje dag träna dig i att våga. Att aldrig misslyckas med något betyder att man aldrig riktigt lyckas med något heller. Det är av dina misstag du lär dig. Det är sällan man ångrar det man gjort, oftare ångrar man det man inte gjorde. Det är när man vågar göra det annorlunda och oväntade som nya saker händer, nya idéer föds och utveckling sker.

För att ge dig nya infallsvinklar vill vi ta in omvärlden i skolan. Vi har en stolt tradition av internationellt samarbete med skolor och organisationer i flera delar av världen. Inom varje program sker bildningsresor i årskurs två. Vår fadderskola, som också är ett SOS barnhem, ligger i Kavre utanför Katmandu i Nepal. Både lärare och elever har besökt skolan och vi har också haft besök av deras skolledning. Dessutom samarbetar vi med universitet och näringsliv i Sverige för att du ska få den bästa utbildningen.

Kvalitetshjulet