Jobba hos oss

Vill du vara med och utveckla vår skola?

Lediga tjänster just nu
Lediga tjänster annonseras på www.ams.se

Spontanansökning

Välkommen med din ansökan till rektor@tabyenskilda.se.

Vi tar emot lärarstudenter

Vi tar emot VFU-studenter via Täby Kommun.

Vill du som är lärarstudent komma och besöka oss? Välkommen att kontakta rektor rektor@tabyenskilda.se.

Att jobba som lärare på Täby Enskilda

Rekryteringen

 • Intervjun, som brukar ta en timme, genomförs ofta av rektor, biträdande rektor och en ämneslärare.
 • Ofta följs intervjun av en pedagogisk situation, där du får möjlighet att träffa våra elever under ett kortare lektionspass.

Anställningen och första tiden på Täby Enskilda

 • Täby Enskilda tillämpar ferieanställning.
 • Arbetstiden är utifrån kollektivavtalet. Skolan tillämpar inte reglerad arbetstid. Den styrda tiden i skolan omfattar lektioner och gemensam mötestid.
 • Alla nyanställda lärare, oavsett erfarenhet, får en handledare under det första året. Handledaren är oftast en förstelärare och hjälper dig med allt du behöver för att komma in vår skolas olika system, arbetssätt och rutiner.
 • Delakulturen är väldigt stark på Täby Enskilda! Detta betyder att vi alla ständigt delar med oss av tankar, idéer, lektionsplaneringar, uppgifter och kontakter.
 • Vi har 28 elever i varje klass. I vissa inriktningskurser och individuella valkurser kan elevantalet variera mellan 10 och 32 elever.

Din utveckling som lärare

 • Vi gillar fortbildning! Under våra studiedagar ägnar vi oss åt kollegialt lärande. Detta kan innebära arbete och diskussioner inom ämnesgrupperna eller föreläsningar, inspirationsdagar och utvecklingsmöten ledda av skolans förstelärare. Skolan har i nuläget åtta förstelärare med olika uppdrag.
 • Varje lärare reflekterar själv kring sin utveckling och sin målsättning. Detta görs i en sk. lärandedeklaration som skrivs i augusti.
 • Alla lärare har dels sin bas i ett programråd. Programråden är indelade efter de program som finns på skolan. En lärare tillhör det programråd inom vilket program man har sin huvudsakliga undervisning.
 • De digitala systemen vi arbetar inom är främst Google Apps och Schoolity. Schoolity används för frånvarorapportering, lägesrapporter, betygssättning och schemaläggning samt som portal för kursernas termins-/lektionsplaneringar, elevernas “inlämningar” och bedömning. Alla lärare och elever har varsin arbetsdator.
 • Skolans uttalade arbets- och förhållningssätt är formativt. Detta kan i en kurs exempelvis betyda att varje elev har en lärlogg där allt elevens arbete samt reflektioner kring sitt eget lärande i kursen samlas. I varje kurs finns även en, med eleverna, delad “levande” kursplanering som anpassas och uppdateras efter elevernas förutsättningar. Lärarna på skolan har arbetat formativt i flera år och delar mer än gärna med sig av tips och idéer.

Täby Enskilda som skola

 • Vi är en “mellanstor” skola som utgörs av en skolenhet. På skolan går cirka 900 elever. Ägare och ledning finns tillgängliga i den vardagliga verksamheten. Beslutsvägarna är korta och din chans att påverka är stor.
 • Vi har nyrenoverade lokaler i nära anslutning till Roslagsbanan. Varje klassrum har projektor och högtalare. Fritt wifi finns i hela skolan. Flertalet klassrum och utrymmen har heltäckningsmattor och glasväggar. Vi arbetar ständigt för att anpassa lokalerna så att de ska vara så ändamålsenliga som möjligt.
 • Lärarna har sina arbetsplatser utplacerade i hela skolan, antingen i “lärarrum” där 3-10 lärare delar utrymme, alternativt i öppet kontorslandskap.
 • Vi har ett välorganiserat och synligt EHT-arbete på skolan. Skolsköterskor, skolkuratorer och specialpedagoger finns tillgängliga dagligen. EHT:s främsta uppgift är att tillsammans med lärarna arbeta främjande och förebyggande.
 • Vi har en mycket effektiv underhållsgrupp som snabbt åtgärdar eventuella fel, glapp och kortslutningar som oväntat kan dyka upp och ta fokus från lektionstiden och undervisningen.
 • Bistro Bentley erbjuder förstklassig, prisbelönad lunch till förmånligt pris.
 • Den årliga personalenkäten visar tydligt att våra lärare trivs hos. Några exempel på hur vi främjar trivsel bland personalen är:
  • Kick-off inleder läråret i augusti
  • Personalaktivitet en gång per termin
  • Gemensam fika varje måndag.
  • Julbord
  • Sommargrill i slutet på vårterminen
  • Benify och Lifeplan

Vår arbetsmiljöenkät

Arbetsmiljöenkät 2016-2022