Jobba hos oss

Vill du vara med och utveckla vår skola?

Vi annonserar lediga tjänster på ams.se men tar även gärna emot spontanansökningar. Vi söker både erfarenhet och nytänkande! Välkommen med din ansökan till jan.liljegren@tabyenskilda.se. Studerar du till lärare och är intresserad av att genomföra din VFU hos oss? Kanske genomföra ditt examensarbete med vår skola som utgångspunkt? Eller bara komma och besöka oss? Välkommen att kontakta jan.liljegren@tabyenskilda.se

Att jobba som lärare på Täby Enskilda

 • Som lärare med tjänsteomfattning 100% har du max 700 poäng undervisning inklusive handledarskap. De flesta lärarna har i dagsläget 650 poäng/heltidstjänst.
 • Vi har 27 elever i varje klass. I vissa inriktningskurser och individuella valkurser kan elevantalet variera mellan 4 och 32 elever.
 • Arbetstiden är utifrån kollektivavtalet. Den styrda tiden i skolan omfattar lektioner och gemensam mötestid.
 • Som nyanställd har du en mentor under det första året. Utifrån vår “Checklista för nyanställda” får du all hjälp du behöver för att komma in vår skolas olika system, arbetssätt och rutiner.
 • Våra lektionspass är i regel 160 minuter långa (vissa variationer kan förekomma, främst för matten och moderna språk). Vår erfarenhet är att de lite längre lektionspassen ger oss möjlighet till ökad fördjupning, kontinuitet och kvalitet på kursen.
 • De digitala systemen vi arbetar inom är främst Google Apps och Schoolity. Google ger den suveräna möjligheten att, exempelvis mellan lärare och elev, dela dokument vilket innebär stora fördelar i den formativa lärprocessen. Schoolity är ett administrativt verktyg för frånvarorapportering, betygssättning och schemaläggning men används även som portal för kursernas termins-/lektionsplaneringar, elevernas “inlämningar” och bedömning och som hjälp för vårdnadshavare att få insyn i sitt barns skolgång. Alla lärare och elever har varsin arbetsdator. I dagsläget har vi Apple-datorer.
 • Skolans uttalade arbets- och förhållningssätt är formativt. Detta kan i en kurs exempelvis betyda att varje elev har en lärlogg där elevens allt arbete samt reflektioner kring sitt eget lärande i kursen samlas. I varje kurs finns även en, med eleverna, delad “levande” kursplanering som anpassas och uppdateras efter elevernas förutsättningar. Att alla elever har en betygsmatris för att själva kunna följa sin kunskapsutveckling i kursen ser vi som en självklarhet. Lärarna på skolan har arbetat formativt i flera år och delar mer än gärna med sig av tips och idéer!
 • Dela-kulturen är väldigt stark på Täby Enskilda! Detta betyder att vi alla ständigt delar med oss av tankar, idéer, lektionsplaneringar, uppgifter, kontakter….! Det material som lärarna skapar i sina kurser delas ofta i delade mappar inom ämnesgrupperna. Välkommen att ta och/eller inspireras av olika upplägg som passar dig!
 • Vi gillar fortbildning! Under årets planerade studiedagar ägnar vi oss åt kollegialt lärande. Detta kan innebära arbete och diskussioner inom ämnesgrupperna eller föreläsningar, inspirationsdagar och utvecklingsmöten ledda av skolans förstelärare. Ett återkommande fokus de senaste åren har varit formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt. Sen våren 2016 har personalen utbildats i normkritisk pedagogik. Det är sällan någon nekas att få gå en fortbildning eller kurs. Varje lärare reflekterar själv kring sin utveckling. Detta görs dels i en sk. lärardeklaration som skrivs inför det kommande läråret i augusti och där varje lärare lite “sätter agendan” och reflekterar kring sin egen målsättning med det kommande året, dels har varje lärare en egen utvecklingslogg som är delad med sin närmsta chef.
 • Alla lärare har dels sin bas i en ämnesgrupp (beroende på vilken ämneskombination en har), dels i ett sk. programråd. Programråden är indelade efter de program som finns på skolan. En lärare tillhör det programråd inom vilket program man har sin huvudsakliga undervisning.
 • Skolan har i nuläget nio förstelärare med olika uppdrag. Förstelärarna har en nedsättning på 50 poäng i sin tjänst.
 • Vi är en “mellanstor” friskola som inte ingår i någon större utbildningskoncern. Ägare och ledning finns tillgängliga i den vardagliga verksamheten. Beslutsvägarna är korta och din chans att påverka är stor.
 • Vi gillar att resa! Varje lärår görs flertalet studieresor med elever. Vi har en vänskola i Nepal och flera samarbetsskolor i Europa genom Comenius och Erasmus-stipendier.
 • Den årliga personalenkäten visar tydligt att våra lärare trivs hos.
 • Vi har nyrenoverade lokaler i nära anslutning till Roslagsbanan (station Galoppfältet). Flertalet klassrum och utrymmen har heltäckningsmattor, glasväggar och nyinköpta möbler. Ljust och fräscht, helt enkelt! Vi arbetar ständigt för att anpassa lokalerna så att de ska vara så ändamålsenliga som möjligt. Varje klassrum har projektor och högtalare. Fritt wifi finns såklart överallt. Lärarna har sina arbetsstationer utplacerade i hela skolan, antingen i “lärarrum” där 3-10 lärare delar utrymme, alternativt i öppet kontorslandskap.
 • Vi har ett välorganiserat och synligt EHT-arbete på skolan. Skolsköterska, skolkurator och specialpedagog finns tillgängliga dagligen. EHT:s främsta uppgift är att tillsammans med lärarna arbeta främjande och förebyggande.
 • Vi har en mycket effektiv underhållsgrupp som på studs åtgärdar eventuella fel, glapp och kortslutningar som oväntat kan dyka upp och sno fokus från den huvudsakliga verksamheten.
 • Bistro Bentley erbjuder förstklassig, prisbelönad lunch till förmånligt pris.
 • Några exempel på hur vi främjar trivsel bland personalen:
  • Kick-off med övernattning inleder läråret i augusti
  • Personalaktivitet en gång per termin
  • Gemensam “finfika” varje måndag.
  • Julbord
  • Sommargrill
  • Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot att få dig som ny medarbetare. Hör av dig!
täby-42