Samhälls­vetenskaps­programmet

Inriktning Beteendevetenskap

Poängplan – Beteendevetenskap

På samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kommer du att få lära dig om kommunikation och ledarskap. Du kommer också få träna din egen ledarskapsförmåga och lära dig mer om hur människor och grupper fungerar i olika situationer.

Under utbildningen

På det samhällsvetenskapliga programmet blir du en allmänbildad, insatt och medveten människa med breda kunskaper om hur både samhället och människor fungerar. Under utbildningen kommer du att läsa om, reflektera, diskutera och analysera samspelet mellan samhälle och individ ur flera olika perspektiv. Under utbildningen läser du kurser i psykologi, ledarskap och organisation, pedagogiskt ledarskap och sociologi. Den breda utbildningen gör att du dels utvecklar din förmåga till analys av samhället och hur människor fungerar i olika grupper, dels förfinar ditt beslutsfattande via många praktiska moment kopplade till framför allt ledarskap.

Efter utbildningen

Med denna breda utbildning får du god behörighet till vidare studier inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora. Väljer du dessutom till Matematik 3 blir du behörig till flera utbildningar.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt första år på skolan: Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap.

Inriktning Samhällsvetenskap

Poängplan – Samhällsvetenskap

Samhällsprogrammet passar dig som är intresserad av samhället – både lokalt och globalt. Du kommer att lära dig mer om samhällets strukturer och lära dig att analysera samhällsfrågor ur flera olika perspektiv. Du brinner för politiska frågor som rör jämställdhet, miljö och internationella relationer. På samhällsprogrammet kommer din retoriska förmåga att utvecklas och du kommer också att utveckla ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

Under utbildningen

Genom fördjupade studier i historia och samhällskunskap får du en ökad förståelse för samhället vi lever i. Detta kombinerat med kursen retorik gör att du utvecklar ditt samhälleliga engagemang och din förmåga att kommunicera ditt budskap. Här får du en spännande kombination av seminarier, fallstudier, föreläsningar, diskussioner och studiebesök.

Efter utbildningen

I och med denna breda utbildning får du god behörighet till vidare studier inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora. Väljer du dessutom till Matematik 3 blir du behörig till flera utbildningar.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt första år på skolan: Samhällsvetenskap eller Beteendevetenskap.

Karin Elmquist

Programchef SA

E-post: karin.elmquist

UI