Samhälls­vetenskaps­programmet

Inriktning Beteendevetenskap

Poängplan – Beteendevetenskap

På samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kommer du att få lära dig om kommunikation och ledarskap. Du kommer också få träna din egen ledarskapsförmåga och lära dig mer om hur människor och grupper fungerar i olika situationer.

Under utbildningen

På det samhällsvetenskapliga programmet blir du en allmänbildad, insatt och medveten människa med breda kunskaper om hur både samhället och människor fungerar. Under utbildningen kommer du att läsa om, reflektera, diskutera och analysera samspelet mellan samhälle och individ ur flera olika perspektiv. Under utbildningen läser du kurser i psykologi, ledarskap och organisation, pedagogiskt ledarskap och sociologi. Den breda utbildningen gör att du dels utvecklar din förmåga till analys av samhället och hur människor fungerar i olika grupper, dels förfinar ditt beslutsfattande via många praktiska moment kopplade till framför allt ledarskap.

Efter utbildningen

Med denna breda utbildning får du god behörighet till vidare studier inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora. Väljer du dessutom till Matematik 3 blir du behörig till flera utbildningar.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt första år på skolan: Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap.

Inriktning Samhällsvetenskap

Poängplan – Samhällsvetenskap

Samhällsprogrammet passar dig som är intresserad av samhället – både lokalt och globalt. Du kommer att lära dig mer om samhällets strukturer och lära dig att analysera samhällsfrågor ur flera olika perspektiv. Du brinner för politiska frågor som rör jämställdhet, miljö och internationella relationer. På samhällsprogrammet kommer din retoriska förmåga att utvecklas och du kommer också att utveckla ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

Under utbildningen

Genom fördjupade studier i historia och samhällskunskap får du en ökad förståelse för samhället vi lever i. Detta kombinerat med kursen retorik gör att du utvecklar ditt samhälleliga engagemang och din förmåga att kommunicera ditt budskap. Här får du en spännande kombination av seminarier, fallstudier, föreläsningar, diskussioner och studiebesök.

Efter utbildningen

I och med denna breda utbildning får du god behörighet till vidare studier inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora. Väljer du dessutom till Matematik 3 blir du behörig till flera utbildningar.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt första år på skolan: Samhällsvetenskap eller Beteendevetenskap.

Karin Elmquist

Programchef SA

E-post: karin.elmquist

UI

Saga – Sampogrammet

Därför valde jag TEG
Jag valde TEG eftersom jag blev helt kär i skolans aura. Stämningen kändes väldigt trevlig och jag kunde se mig själv börja på skolan. Jag fick även ett gott intryck av både elever och lärare som jag träffade på Öppet Hus.

Därför valde jag programmet
Jag har alltid varit intresserad av samhället, världen och människan – därför var Sam beteende ett ganska självklart val för mig.

Det bästa med TEG
Trygg atmosfär, engagerade lärare, fina lokaler, fantastisk skolmat…listan kan göras lång. I undervisningen finns hela tiden ett fokus på lärande snarare än prestation. Vikten av att kunna göra misstag och se lärandet som en process betonas ofta. TEG är en skola som får elever att våga och växa. Välmåendet hos elever prioriteras dessutom genom att lärare exempelvis är flexibla och villiga att flytta prov och inlämningar för att lätta på trycket under intensiva perioder. De bryr sig – på riktigt. Den berömda TEG-andan ger skolan sin själ och är bland det viktigaste att komma ihåg. Den handlar om att hålla upp dörren för varandra, hälsa på varandra i korridoren och allmänt upprätthålla den härliga stämningen i skolans lokaler.

Det bästa med programmet
Det bästa med Sam beteende är nog den ökade kunskapen och förståelsen för sig själv, sina medmänniskor och sin omvärld. Man lär sig att se saker och ting utifrån nya vinklar och perspektiv, vilket gör att hela ens värld växer och blir större.

Ett bra minne från gymnasietiden
Det är nästan för svårt att enbart välja ett bra minne. Jag skulle istället säga alla ”smågrejer” i vardagen. Till exempel alla raster spenderade i pingisrummet, alla goda luncher i matsalen, alla besök hos Ghamar i cafeterian osv. Att bara ha varit i skolan och lärt känna klassen är det bästa minnet jag har hittills från ettan.

Tips till de som nu ska välja gymnasium
Våga välja det program och den skola du egentligen drömmer om. Låt dig inte påverkas av föräldrar, kompisar eller andra runtomkring. Det är ditt liv. Var inte heller rädd för att börja ”själv” utan att känna någon sedan tidigare. Du kommer hitta likasinnade som du delar gemensamma intressen med. Tro inte heller att det är omöjligt att komma in, även om det kan kännas som det. Ge inte upp i förväg. Lita även på din magkänsla när det kommer till att välja. Den har alltid rätt.