Samhälls­vetenskaps­programmet

Inriktning Beteendevetenskap

Poängplan – Beteendevetenskap

På Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kommer du att få lära dig om hur människor fungerar och hur individer beter sig i grupp. Utbildningen behandlar frågor såsom gruppsykologi, kommunikation och ledarskap.

Under utbildningen

Under utbildningen läser du många samhällsorienterade ämnen såsom historia, samhällskunskap och religionskunskap. Men du läser även kurser som sociologi, kommunikation och ledarskap och organisation, samt fördjupar dina kunskaper i psykologi och filosofi. Du kommer att läsa om, reflektera över, diskutera och analysera samspelet mellan samhälle och individ ur flera olika perspektiv. Utbildningen innehåller också praktiska moment, där du får undersöka hur grupper fungerar samt pröva på att utöva ledarskap. Genom hela utbildningen arbetar vi med en kombination av seminarier, fallstudier, föreläsningar, diskussioner och studiebesök.

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du väl förberedd för högskolestudier inom framför allt samhällsvetenskap och humaniora. Väljer du dessutom till Matematik 3b blir du behörig till ännu fler utbildningar, inom till exempel ekonomi, juridik och statsvetenskap. Utbildningen ger dig samma högskolebehörighet som Ekonomiprogrammet med inriktning juridik och Det Digitala Samhället.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt andra år på skolan: Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap. Du kan välja till Matematik 3b.

Inriktning Samhällsvetenskap

Poängplan – Samhällsvetenskap

På Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällskunskap kommer du att få lära dig om hur människor fungerar i det stora samhället: i olika länder, kulturer och religioner. Utbildningen behandlar frågor såsom internationella relationer, retorik, miljö och jämställdhet.

Under utbildningen

Under utbildningen läser du många samhällsorienterade ämnen såsom historia, samhällskunskap och religionskunskap. Men du läser även kurser som internationella relationer, geografi och retorik samt fördjupningskurser i historia och samhällskunskap. Du kommer att läsa om, reflektera över, diskutera och analysera samhällsfrågor och på så sätt skaffa dig en ökad förståelse för vårt samhälle och dess komplexitet. Detta, kombinerat med kursen retorik, gör att du utvecklar ditt samhälleliga engagemang och din förmåga att kommunicera ett budskap.
Genom hela utbildningen arbetar vi med en kombination av seminarier, fallstudier, föreläsningar, diskussioner och studiebesök.

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du väl förberedd för högskolestudier inom framför allt samhällsvetenskap och humaniora. Väljer du dessutom till Matematik 3b blir du behörig till ännu fler utbildningar, inom till exempel ekonomi, juridik och statsvetenskap. Utbildningen ger dig samma högskolebehörighet som Ekonomiprogrammet med inriktning juridik och Det Digitala Samhället.

Valmöjligheter

Du väljer en av våra två inriktningar efter ditt andra år på skolan: Samhällsvetenskap eller Beteendevetenskap. Du kan välja till Matematik 3b.

Karin Elmquist

Biträdande rektor
Programchef SA

E-post: karin.elmquist

UI

Vad är
Samhälls­vetenskaps­programmet?

Saga – Samprogrammet

Därför valde jag TEG
Jag valde TEG eftersom jag blev helt kär i skolans aura. Stämningen kändes väldigt trevlig och jag kunde se mig själv börja på skolan. Jag fick även ett gott intryck av både elever och lärare som jag träffade på Öppet Hus.

Därför valde jag programmet
Jag har alltid varit intresserad av samhället, världen och människan – därför var Sam beteende ett ganska självklart val för mig.

Det bästa med TEG
Trygg atmosfär, engagerade lärare, fina lokaler, fantastisk skolmat…listan kan göras lång. I undervisningen finns hela tiden ett fokus på lärande snarare än prestation. Vikten av att kunna göra misstag och se lärandet som en process betonas ofta. TEG är en skola som får elever att våga och växa. Välmåendet hos elever prioriteras dessutom genom att lärare exempelvis är flexibla och villiga att flytta prov och inlämningar för att lätta på trycket under intensiva perioder. De bryr sig – på riktigt. Den berömda TEG-andan ger skolan sin själ och är bland det viktigaste att komma ihåg. Den handlar om att hålla upp dörren för varandra, hälsa på varandra i korridoren och allmänt upprätthålla den härliga stämningen i skolans lokaler.

Det bästa med programmet
Det bästa med Sam beteende är nog den ökade kunskapen och förståelsen för sig själv, sina medmänniskor och sin omvärld. Man lär sig att se saker och ting utifrån nya vinklar och perspektiv, vilket gör att hela ens värld växer och blir större.

Ett bra minne från gymnasietiden
Det är nästan för svårt att enbart välja ett bra minne. Jag skulle istället säga alla ”smågrejer” i vardagen. Till exempel alla raster spenderade i pingisrummet, alla goda luncher i matsalen, alla besök hos Ghamar i cafeterian osv. Att bara ha varit i skolan och lärt känna klassen är det bästa minnet jag har hittills från ettan.

Tips till de som nu ska välja gymnasium
Våga välja det program och den skola du egentligen drömmer om. Låt dig inte påverkas av föräldrar, kompisar eller andra runtomkring. Det är ditt liv. Var inte heller rädd för att börja ”själv” utan att känna någon sedan tidigare. Du kommer hitta likasinnade som du delar gemensamma intressen med. Tro inte heller att det är omöjligt att komma in, även om det kan kännas som det. Ge inte upp i förväg. Lita även på din magkänsla när det kommer till att välja. Den har alltid rätt.