Ekonomiprogrammet

Inriktning Ekonomi

Poängplan - Ekonomi

Vem är du?

– Älskar du att omsätta idéer i verkligheten? – Vill du släppa loss entreprenören i dig och få utlopp för din kreativitet? – Är du intresserad av att förstå hur internationell ekonomi samspelar?

Vad får du?

I vårt ekonomiprogram sätter vi din initiativförmåga och kraft att tänka nytt och banbrytande i centrum. Utbildningen har fokus på både småskaliga företagsekonomiska processer och internationella ekonomiska samband. Hos oss får du de nödvändiga kunskaperna i hur företag och organisationer fungerar. I en allt mer globaliserad värld får du en insikt i den dynamiska internationella ekonomin.

Vad gör du sen?

Denna breda utbildning ger dig god behörighet till vidare studier inom framför allt ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Då denna inriktning är högskoleförberedande inte bara till innehåll utan även till arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög nivå. Hos oss kan du bli diplomerad gymnasieekonom.

Inriktning Juridik

Poängplan - Juridik

Vem är du?

– Fascineras du av rättvisefrågor och mänskligt beteende? – Är du intresserad av olika aspekter av brott och straff? – Vill du lära dig mera om juridikens roll i samhällsutvecklingen?

Vad får du?

Utbildningen spänner från juridikens roll i det lilla vardagsjuridiska perspektivet till det internationella i kursen Affärsjuridik. I vår unika programfördjupning får du lära dig om olika psykologiska teorier bakom kriminalitetens former och förklaringsmodeller. Dessa studier i kombination med kurser i retorik och filosofi ger dig en utmärkt grund för framtida högskolestudier med siktet inställt på exempelvis advokatyrket.

Vad gör du sen?

Denna breda utbildning ger dig god behörighet till vidare studier inom framför allt ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Då denna inriktning är högskoleförberedande inte bara till innehåll utan även till arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög nivå.

Ekonomi

  • Ekonomi
  • Juridik

Ellinor Björnegren

Programchef EK

E-post: ellinor.bjornegren
Mobil: 0707356019

logga_ekonom