Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Beteendevetenskap

Poängplan - Beteendevetenskap

Vem är du?

– Fascineras du av det sociala samspelet mellan människor? – Vill du lära dig mera om ledarskapsfrågor och kommunikation? – Är du intresserad av människans levnadsvillkor i det moderna samhället?

Vad får du?

I den här inriktningen ligger tonvikten vid den fördjupade förståelsen av människan och alla hennes sidor. Här får du omfattande studier i psykologi och ledarskapsfrågor och ingående kunskaper i hur vi människor kommunicerar med varandra. Det här är rätt val för dig som förundras över människans komplexa beteende.

Vad gör du sen?

I och med denna breda utbildning får du god behörighet till vidare studier inom framför allt psykologi och samhällsvetenskap. Då denna inriktning är högskoleförberedande inte bara till innehåll utan även till arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög nivå.

Inriktning Samhällsvetenskap

Poängplan - Samhällsvetenskap

Vem är du?

– Älskar du kultur, historia och vår internationella värld? – Är du intresserad av människans villkor och utmaningar i samhället? – Vill du utveckla din förmåga att argumentera och påverka?

Vad får du?

Det här är inriktningen för dig som vill ha en bred och gedigen samhällsvetenskaplig utbildning som lyfter fram samhället vi lever i på både nationell och internationell nivå. Genom fördjupade studier i historia, religion och samhällskunskap får du en ökad förståelse för sammanhang och utveckling. Ditt samhälleliga engagemang och din förmåga att kommunicera ditt budskap ökar i takt med att dina kunskaper och ditt självförtroende växer. Här får du en spännande kombination av seminarier, fallstudier, föreläsningar, diskussioner och studiebesök. Detta och våra fantastiska lärare gör utbildningen genuint allmänbildande.

Vad gör du sen?

I och med denna breda utbildning får du god behörighet till vidare studier inom framför allt samhällsvetenskap och humaniora. Då denna inriktning är högskoleförberedande inte bara till innehåll utan även till arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög nivå.

Sam

  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap

Åsa Edenfeldt

Programchef SA

E-post: asa.edenfeldt
Mobil: 0767868823

Blogg: Strategier för lärande

UI