Auto IC

Per Hagdahl

Biträdande rektor och ansvarig för studie- och yrkesvägledning

Jonas Thorzén

Hustekniker, Säkerhet, Teknik TV Nord/Radio Nord