Övrig personal

Jonas Thorzén

Hustekniker, Säkerhet, Teknik TV Nord/Radio Nord