Debattdagen 2016

Fredagen 5 februari äger Täby Enskilda Gymnasiums årliga debattdag rum! Alla skolans elever som läser någon kurs i samhällskunskap deltar. Debattdagen är både klass-, årskurs- och programöverskridande. Eleverna har delats in i olika länder och utifrån sina länders åsikter satt sig in i högaktuella samhällsfrågor som ska debatteras under dagen. Länderna tävlar under förmiddagen i ett inledande gruppspel på skolan och under eftermiddagen äger slutspelet rum i Aula Magna på Stockholms universitet.
Här finns mer info om Debattdagen 2016. 
Lycka till alla elever!
/Samhällslärarna