DELEGATION TILL KATMANDU

I juni åker en delegation från skolan till vår vänskola i Nepal.