Ek16E är bäst i internationella hållbara lösningar

En grupp elever från Täby Enskilda Gymnasium – besåendes av Albin Tillas, William Ringström, Erik Fransson, Orianne Bonnevié, Alexander Zia och William Nylén – visade sig vara bäst på att lösa ekonomiska problem under tävlingen och slutade som segrare. Faktum är att hela gruppen – som läser kursen – låg på en mycket hög nivå och enligt tävlingsledarna var deras resultat sammantaget det högsta bland de besökta skolklasserna i storstockholmsregionen.

Undervisande lärare – Jenny Eriksson och Anders G. Nylén är mycket stolta över sina studenter och säger i en kommentar:

– Våra elever uppvisar inte bara flit, engagemang, gott minne, överblick och självdisciplin under lektionerna utan även när läget är skarpt. Vi är mycket stolta över dem och det värmer i våra lärarhjärtan.

Under onsdagens lektion i kursen internationell ekonomi beslöt sig därför skolan för att hylla dessa elever och övriga klassen med högtidliga tal och en gedigen tårtbuffé. ”Det är kul när lärarna visar uppskattning när vi elever når framgång”, säger en mycket tacksam elev i undervisningsgruppen till utsänd reporter.