Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi

Gymnasiegemensam kurs
Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt
Engelska 5 ENGENG05 100 100
Engelska 6 ENGENG06 100 100
Historia 1b HISHIS01b 100 100
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 50 50 100
Matematik 1b MATMAT01b 100 100
Matematik 2b MATMAT02b 100 100
Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100 100
Religionskunskap 1 RELREL01 50 50
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 100
Samhällskunskap 2 SAMSAM02 100 100
Svenska 1 SVESVE01 100 100
Svenska 2 SVESVE02 100 100
Svenska 3 SVESVE03 100 100
650 450 150 1250
Programgemensam kurs
Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100 100
Moderna språk 1 (valbar) MODXXX01 100 100
Privatjuridik JURPRI0 100 100
Psykologi 1 PSKPSY01 50 50
200 150 0 350
Individuellt val
Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt
Individuellt val 100 100 200
Gymnasiearbete
Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt
Gymnasiearbete 100 100
Inriktningskurs
Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt
Entreprenörskap och företagande ENTENP0 100 100
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 100
Matematik 3b MATMAT03b 100 100
0 100 200 300
Programfördjupningskurs
Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt
Engelska 7 ENGENG07 100 100
Internationell ekonomi SAMINE0 100 100
Marknadsföring FÖRMAD0 100 100
0 100 200 300
850 900 750 2500