Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi

Gymnasiegemensam kurs Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt Engelska 5 ENGENG05 100 100 Engelska 6 ENGENG06 100 100 Historia 1b HISHIS01b 100 100 Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 50 50 100 Matematik 1b MATMAT01b 100 100 Matematik 2b MATMAT02b 100 100 Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100 100 Religionskunskap 1 RELREL01 50 50 Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 100 Samhällskunskap 2 SAMSAM02 100 100 Svenska 1 SVESVE01 100 100 Svenska 2 SVESVE02 100 100 Svenska 3 SVESVE03 100 100 650 450 150 1250 Programgemensam kurs Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100 100 Moderna språk 1 (valbar) MODXXX01 100 100 Privatjuridik JURPRI0 100 100 Psykologi 1 PSKPSY01 50 50 200 150 0 350 Individuellt val Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt Individuellt val 100 100 200 Gymnasiearbete Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt Gymnasiearbete 100 100 Inriktningskurs Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt Entreprenörskap och företagande ENTENP0 100 100 Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 100 Matematik 3b MATMAT03b 100 100 0 100 200 300 Programfördjupningskurs Kurs Kurskod År 1 År 2 År 3 Totalt Engelska 7 ENGENG07 100 100 Internationell ekonomi SAMINE0 100 100 Marknadsföring FÖRMAD0 100 100 0 100 200 300 850 900 750 2500