EM2a besökte mediegymnasiet Borgartun i Reykjavik, 2013

Onsdagen innebar besök på ett isländskt gymnasium, Borgartun skoli, där vi träffade elever och lärare på multimediaprogrammet. Väldigt inspirerande att få vara med på en skoldag här, mycket likheter mellan våra och deras utbildningar men också olikheter. Vi hoppas på fortsatt samarbete!