Hitta gemenskap i Täby Enskildas elevföreningar

Elevföreningarnas roll
Varför finns de?

Elevföreningarna på Täby Enskilda Gymnasium styrs och består av elever. En del föreningar finns till för att främja specifika intressen/hobbys, som till exempel Bokklubben och Schackklubben. Andra föreningar jobbar ur ett större perspektiv och försöker beröra så många elever de kan. Alla elevföreningar vi har är lika viktiga för skolan för de ger elever en chans att utvecklas genom att ta ansvar, leda och hitta gemenskap.

Nertill följer mer information om vardera elevförening.

Regnbågssällskapet

Etablerad: 2022

Föreningens grundare: Kristina Torell och Tova Strååt

Föreningens syfte

Syftet med Regnbågssällskapet är att skapa en trygg och trevlig miljö där människor som identifierar sig som HBTQ+ kan umgås. Vi välkomnar även människor som stödjer HBTQ+ gemenskapen och andra som inte riktigt vet vad de identifierar sig som. Vi har även som mål att stödja olika HBTQ+ välgörenhetsorganisationer, bland annat RFSL, True Colors United och MPJI. 

För mer information kontakta:

cecilia.wang@student.tabyenskilda.se

Din kompis

Etablerad: 2011

Föreningens grundare: Täby Enskildas likabehandlingsteam

Föreningens syfte

Arbetet i Din Kompis är kopplat till Täby Enskildas likabehandlingsarbete och syftar till att främja trygghet, trivsel och god sammanhållning i klasserna, mellan programmen och mellan årskurserna. Din Kompis samarbetar med och får handledning av skolans likabehandlingsteam (LBT). 

Din Kompis består av en elevrepresentant från varje klass på Täby Enskilda. Medlemmarna i Din Kompis är trivselambassadörer. De träffas regelbundet några gånger per termin och anordnar trivselaktiviteter för hela skolan.

För mer information kontakta:

astrid.martensson@tabyenskilda.se

Täby Enskilda Schackklubb

Etablerad: 2021    

Föreningens grundare: Elias Bergström

Föreningens syfte

 • Träffa andra schackintresserade på skolan
 • Lära oss mer om schack, och bli bättre på spelet. Detta innebär både att lära ut till nybörjare och att ge erfarna spelar möjlighet att utvecklas ytterligare.
 • Organisera TEG-mästerskap i schack årligen

För mer information kontakta:

daniel.sokrut@student.tabyenskilda.se

SOS-barnbyprojektet

Etablerad: 2014

Föreningens grundare: Rektor Jan Liljegren med engagerade elever

Föreningens syfte:

 • Att få vara en del av något större 
 • Att få ta del av ett givande och spännande kulturutbyte 
 • Hålla kontakt med och samla in pengar till en SOS-barnby i Europa
 • Träffa andra drivna, engagerade och härliga människor<3

För mer information kontakta:

sosbarnbyar@tabyenskilda.se

Täby Enskilda Elevkår (TEEK)

Etablerad: 2011

Föreningens grundare: Drivna elever på skolan

Föreningens syfte

Organisationen är skapad av elever för elever: ”Vi ser till att ni lever er skoltid istället för att överleva den”

 • Anordnar event, tävlingar, temadagar, skattjakter, utlottningar etc. 
 • Säljer skolkläder
 • Fixar med studenten: studentmössor, balen etc. 
 • Har öppna mötet för att medlemmarna ska få påverka
 • Förmedlar medlemmarnas åsikter till skolledningen om så skulle behövas
 • Skapar/upprätthåller traditioner såsom grötätartävlingen, killer game, insparken
 • Erbjuder rabatter på restauranger och andra affärer

För mer information kontakta:

Instagram: @tabyenskildaelevkar (länk i bion för att bli medlem)

Mejl: elevkaren@tabyenskilda.se

Tegazine

Etablerad: 2011 (under dåvarande namnet Eureka)

Föreningens grundare: Per Hagdahl

Föreningens syfte

Medlemmar ur Elevredaktionen producerar, under ledning av skolans Journalistiklärare, under höst och vårterminen kontinuerligt Täby Enskilda Gymnasiums skoltidning Tegazine. Detta innefattar även löpsedlar och att ta hand om Tegazines övriga kanaler; snapchat, instagram och kopplingen till Täby Enskilda Gymnasiums Facebook-flöde m.m. Vi genomför också olika reklamkampanjer för skoltidningen för att nå ut till vår huvudsakliga målgrupp bättre.

Syftet med Tegazine är att förstärka Täby Enskilda Gymnasiums vi-känsla, att informera, engagera och interagera med skolans elever och lärare och att träna eleverna i redaktionen på att arbeta redaktionellt och journalistiskt, inom ramarna för kursen Journalistik, reklam och information 2, Textkommunikation eller på frivillig basis. 

För mer information kontakta:

tegazine@tabyenskilda.se

Täby Enskildas Bokklubb

Etablerad: 2018

Föreningens grundare: Wilma Wiiand

Föreningens syfte

 • Diskutera och läsa böcker
 • Umgås med nya människor
 • Hitta på roliga aktiviteter 

För mer information kontakta:

emma.simons@student.tabyenskilda.se