Hjälp våra vänner i Nepal!

Jordbävningen i Nepal – Insamling
En enorm jordbävning har skakat befolkningen i Nepal. Byggnader har förstörts och tusentals människor har fått sätta livet till. Även om vår vänskola i Kavre har klarat sig förhållandeivs bra är landet är i akut behov av hjälp och framförallt i form av ekonomiskt stöd.
Vi är 698 elever på skolan och tillsammans med våra närstående är vi tusentals. Det krävs inte mycket pengar från var och en av oss för att nå stora belopp. Bidra gärna med det du kan undvara och sprid ordet vidare till de i din närhet. Tillsammans kan vi skapa förändring!
Skänk ditt bidrag via denna länk!