Individuella val

Individuella val, kurser som erbjöds läråret 2017-2018

Kursutbudet varierar lite från år till år, baserat på vilken efterfrågan som finns bland eleverna.

 • Bild och form
 • Engelska 7
 • Entreprenörskap (UF)
 • Filmproduktion
 • Fotografisk bild 1
 • Fotografisk bild 2
 • Fotografisk bild 3
 • Idrott och hälsa 2
 • Internationella relationer
 • Kriminologi
 • Ledarskap och organisation
 • Marknadsföring
 • Matematik 2b
 • Matematik 3b
 • Matematik 4
 • Matematik 5
 • Matematik specialisering
 • Naturkunskap 2
 • Perspektiv på rasism
 • Privatjuridik
 • Programmering 1
 • Gränssnittsdesign
 • Retorik
 • Skrivande

Språk

 • Franska 1, nybörjare
 • Franska 2
 • Franska 3
 • Franska 4
 • Franska 5
 • Italienska 1, nybörjare
 • Italienska 2
 • Italienska 3
 • Japanska 1, nybörjare
 • Japanska 2
 • Kinesiska 1, nybörjare
 • Kinesiska 2
 • Kinesiska 3
 • Spanska 1, nybörjare
 • Spanska 2
 • Spanska 3
 • Spanska 4
 • Spanska 5
 • Tyska 1, nybörjare
 • Tyska 2
 • Tyska 3
 • Tyska 4
 • Tyska 5