Individuella val

Individuella val, kurser som erbjuds läråret 2021-2022

På Täby Enskilda läser du dina individuella val i årskurs tre. Kursutbudet varierar lite från år till år, baserat på vilken efterfrågan som finns bland eleverna.

 • Astronomi – naturvetenskaplig specialisering
 • Bild och form
 • Engelska 7
 • Entreprenörskap (UF)
 • Film- och tv-produktion 2
 • Fotografisk bild 1
 • Fotografisk bild 2
 • Historia 2a
 • Historia 3
 • Historia på film
 • Idrott och hälsa 2
 • Kriminologi
 • Ledarskap och organisation
 • Matematik 3b
 • Matematik 4
 • Matematik 5
 • Matematik – specialisering
 • Musik
 • Naturkunskap 2
 • Perspektiv på rasism
 • Programmering 1
 • Retorik
 • Skrivande
 • Sociologi
 • Textkommunikation – skoltidningen

Språk

 • Franska 1, nybörjare
 • Franska 2
 • Franska 3
 • Franska 4
 • Franska 5
 • Italienska 1, nybörjare
 • Italienska 2
 • Italienska 3
 • Japanska 1, nybörjare
 • Japanska 2
 • Japanska 3
 • Kinesiska 1, nybörjare
 • Kinesiska 2
 • Kinesiska 3
 • Spanska 1, nybörjare
 • Spanska 2
 • Spanska 3
 • Spanska 4
 • Spanska 5
 • Tyska 1, nybörjare
 • Tyska 2
 • Tyska 3
 • Tyska 4
 • Tyska 5