Individuella val

Individuella val, kurser som erbjuds läråret 2022-2023

På Täby Enskilda läser du dina individuella val i årskurs tre. Kursutbudet varierar lite från år till år, baserat på vilken efterfrågan som finns bland eleverna.

 • Bild och form
 • Engelska 7
 • Entreprenörskap (UF)
 • Film- och tv-produktion 2
 • Fotografisk bild 1
 • Fotografisk bild 2
 • Historia 2a
 • Historia 3
 • Historia på film
 • Idrott och hälsa 2
 • Kriminologi
 • Ledarskap och organisation
 • Matematik 3b
 • Matematik 4
 • Matematik 5
 • Matematik – specialisering
 • Musik
 • Naturkunskap 2
 • Perspektiv på rasism
 • Programmering 1
 • Relativitetsteorin, en introduktion – naturvetenskaplig specialisering
 • Retorik
 • Skrivande
 • Sociologi

Språk

Språk vi erbjuder läsåret 2022/2023:

 • Franska, Italienska, Japanska, Kinesiska, Spanska, Tyska