Informationskväll åk 1

Du som är vårdnadshavare till elev i åk 1

Varmt välkommen till informationskväll onsdag 14 september 2022, 18.00-20.30!

Kvällen består dels av ett informationspass med rektor, dels av en träff med klassens handledare. Se mejlutskick från skolan för mer detaljer.

Handledare i åk 1, programchefer, rektor, biträdande rektor/SYV, VD, skolsköterska, skolkurator och specialpedagoger är i skolan under kvällen. Fråga oss om allt!

Har du Schoolity-inloggning? Om inte: För att du som vårdnadshavare ska få tillgång till ditt barns studieresultat och för att du ska kunna göra sjukanmälan krävs att du anger ditt barns personnummer och din e-postadress. Gör det här: www.tabyenskilda.se/vardnadshavare

Friska gärna upp minnet kring skolans viktigaste policydokument, LEX Enskilda, www.tabyenskilda.se/officiella-dokument/

Bilburen? Använd infartsparkeringen vid Galoppfältet. (Antalet parkeringsplatser vid skolan är begränsat.)

Vi hoppas att ditt barn trivs hos oss.
Just denna kväll är dock riktad enbart till dig som vårdnadshavare. Välkommen!