Julia Hede Wilkens

Jag heter Julia Hede Wilkens och undervisar i medieproduktion, Franska 1-2-3 samt gymnasiearbetet.
I medieproduktion kommer vi att arbeta i mindre grupper, med att producera radio- och TV-sändningar, reportage, trailers och jinglar till vår lokal-TV station. Lektionerna börjar med ett redaktionsmöte, sen jobbar de olika grupperna med att förbereda och sända/spela in. Vi kommer också att tillsammans utvärdera och analysera era arbeten.