Kultur och koriander, en tanke- och kokbok om utvecklingens umami

Täby Enskilda Gymnasium ger ut en annorlunda tanke- och kokbok som betonar – och bejakar – det långsiktiga och mödosamma tankearbetet kring utveckling, i och utanför skolan.

“I en tid av snabba och förenklade svar om skolan vill vi ge en mer nyanserad bild än den som vanligtvis förekommer. I det skyttegravskrig som ofta råder blir hela debatten förenklad bortom vad som är produktivt för de som varje dag vistas i det som är Sveriges utan jämförelse största arbetsplats.” säger skolans rektor Jan Liljegren.

Boken heter Kultur och koriander – en tanke- och kokbok om utvecklingens umami och ges ut i samband med att skolan firar 20 år. Skolans grundvärden med fokus på utvecklingen, bemötandet, individen och handlingskraften är också bokens organiserande princip. I boken varvas utforskande resonemang kring utveckling och lärande med recept på den banbrytande skolmat med kvalitet som också blivit ett signum för Täby Enskilda Gymnasium. Sedan starten 1999 har skolan växt från 140 elever till drygt 880 och är en av länets allra populäraste skolor hos såväl elever som lärare.

Bokens författare, läraren Lars Björklund fortsätter: “Ofta beskrivs skolans problem som tydliga motsatser där det svåra presenteras som om det vore enkelt och där vi förväntas att bara välja sida. Vi vill slå ett slag för att det är mera komplext än så. Det vi gör är svårt och måste få vara det, och det blir inte sällan svårare ju mer vi tänker efter. Vår bok gör det lite svårare att bedriva skolverksamhet.” menar Lars Björklund.

Boken säljs till självkostnadspris, 150 kr varav 50 kronor går till klimatvälgörenhet. Boken finns till försäljning i receptionen på Täby Enskilda Gymnasium eller via telefon/e-post. Kostnad 150 kr exklusive frakt.