Let's keep on moving eco-friendly

image00Nu har projektet äntligen kommit igång. Första mobiliteten gick under namnet “Me and my carbont footprint”. Under hela vecka 46 hade vi besök från Landrat-Lukas Gymnasium i Leverkusen/Tyskland och Bagsværd Friskole i Köpenhamn/Danmark.
Eftersom denna mobilitet är ett viktigt bidrag, står elevernas motivation för ett miljömässigt ansvarsfullt agerande i fokus för vårt projekt.
Projektet ska ge olika strategier och incitament i vardagen, förbättring av det egna välbefinnandet genom att knyta ihop hållbarhet och idrott. I slutet av projektet skall eleverna vara i stånd att utveckla egna idéer och hur man kan göra resandet mer hållbart i framtiden. Så ska deras självförtroende stärkas, eftersom de lär sig att de också kan bidra till att lösa dagens stora problem.
Under hela veckan arbetade eleverna gemensamt i olika arbetsgrupper med uppdrag att testa och vidareutveckla tvärvetenskapliga metoder för ett mer hållbart agerande.
Första uppdraget var att skapa en logga som kommer att följa hela projektet fram till 2018. Efter omröstning vann det svenska bidraget.
Utflykter med direkt koppling till projektet var bl.a. båtturen med M/S Petsamo där elever och lärare fick uppleva hur man med marinbiologiska metoder tar upp bottensegment från Stockholms skärgård för att undersöka om det finns organismer i 15-70 meters djup.
Dessutom genomfördes en Workshop tillsammans med Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling. Workshopen leddes av Jenni Nylander som jobbar inom Organisationen Ungdomar/We_change.
Även ett besök i Gamla Stan gjordes (trots ihållande regn ..!) för att kunna se istidens påverkan på stadens höjd över havsnivån. Avslutningsvis ett besök på Naturhistoriska museet med direkt koppling till besöket i Gamla Stan.
Sammanfattningsvis var våra gäster mycket nöjda när de reste hem i lördags.
Tack alla elever och föräldrar som möjliggjorde detta. Nästa gång är det vår tur att resa i Mobility 2 “My body my health”.
Martina Åhman (Koordinator Internationalisering)
image02