Nytt Erasmus+ projekt på Täby Enskilda “Solutions inspired by nature” (SIBN)

I projektet “Solutions inspired by nature” (SIBN) erbjuds några av skolans elever att få lära känna ungdomar från andra europeiska länder. Dessutom får de möjlighet att förbättra sina kunskaper i engelska och naturkunskap. Vid de olika mötena kommer de att utveckla idéer med naturen som förebild. Som gäst och värd kommer de samla internationella och interkulturella erfarenheter.

Varför “Solutions inspired by nature” ?

Tillsammans med europeiska kollegor har vi bestämt oss för ämnet biomimetik.

Biomimetic är en vetenskapsgren som syftar till att utveckla nya tekniska lösningar genom att använda naturen som modell. Den förlitar sig på fakta om att naturen är en oändlig inspirationskälla och att naturliga modeller alltid är resurs- och energisnåla (annars skulle de ha försvunnit under utvecklingen ?).

Hur genomförs projektet?

Projektet kommer att realiseras under två år (september 2019 – augusti 2021). Under den tiden kommer det att bli fyra projektresor (mobilitet) med olika syften.

Vid Mobilitet 1 kommer 7 elever från Spanien, Grekland och Sverige resa till vår mångåriga partnerskola Landrat-Lukas Gymnasium i Leverkusen/Tyskland. Tillsammans med de 21 värdarna kommer de få en introduktion av biomimetic och 3D-printing.
Mobilitet 2 kommer att genomföras under våren 2020 i Sverige på Täby Enskilda Gymnasium med syftet att få idéer från havet med alla dess organismer för att gestalta mer hållbara transporter.

I vår partnerskola Institut Torre Vicens in Lleid/Spanien genomförs mobilitet 3 i september 2020 med energisparande klimatlösningar med naturen som förebild.
Mobilitet 4 görs avslutningsvis på vår grekiska partnerskola Geniko Lykeio i Alexandroupolis/Grekland under våren 2021, Här ska framförallt resultaten och en blick i framtiden sammanställas.

Vid SIBN utvecklar studenter inte bara sina egna idéer för att lösa problem, utan de får även förtroende för att de kan bidra till vetenskapliga framsteg. Vi kommer under projektets gång presentera våra resor/mobilities och resultaten.

Vi ser fram emot två spännande projektår!
Martina Åhman och Jens Melkeraaen