Nytt Erasumsprojekt för skolans elever!

EU-projekt ”Keep on moving eco-friendly“

Vad handlar projektet om?

Projektet “Keep on moving eco-friendly” ger eleverna på TEG möjlighet att samarbeta med ungdomar från andra europeiska länder och att använda sina kunskaper, förmågor och idéer i ett internationellt sammanhang. Dessutom kan eleverna samla erfarenheter från olika europeiska länder. Projektet får finansiellt stöd från EU.

Varför temat “miljövänlig mobilitet”?

Tillsammans med våra europeiska kollegor har vi bestämt oss för temat miljöskydd, för att det berör oss alla och den globala uppvärmingen tvingar oss att handla. Ett problem som behöver lösas.
Det kan vi uppnå när vi kritiskt tänker på vårt eget beteende i vardagen. Vi ska bli medvetna om och bli påverkade men även utveckla, testa och bedöma olika sätt hur vi kan motiveras till mer miljövänligt handlande.

Varför ett internationellt projekt?

För att kunna utveckla idéer är det bra att samla idéer från olika perspektiv. Denna grundtanke följer vårt europeiska samarbete. Vid ett så stort område som miljöskydd är det dessutom viktigt att många människor deltar. Därför vill vi sprida våra idéer i Izmir/Turkiet, Köpenhamn/Danmark, Leverkusen/Tyskland och Täby/Sverige.

Hur är projektet uppbyggt?

Projektet kommer att stödjas under 3 år (augusti 2015 – juli 2018). Under tiden kommer vi att ha fyra resor. Varje mobilitet har ett fokus på innehållet som gestaltas av eleverna. Förberedelser sker i klassrummet och genomförs i våra partnerskolor.
Mobilitet 1 genomförs på Täby Enskilda Gymnasium from 8 november tom 14 november 2015. Fokus ligger på att att förstå miljöpåverkan av vårt eget beteende, att kritiskt fråga och hitta möjligheter till förbättring.
Mobilitet 2 går till Izmir till Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi under våren 2016. Exakt när har vi inte bestämt än men kommer att meddelas. I centrum står den ekologiska grunden för den globala uppvärmningen. Vi kommer att jämföra de olika ekosystemen i våra hemstäder för att lära känna de bättre och för att kunna skapa handlingskraft
I vår partnerskola Bagsværd Friskole i Köpenhamn kommer mobilitet 3 på våren 2017 att äga rum. I denna cykelstad kommer inte bara cykeln att vara i centrum utan även idrott i allmänhet som miljövänligt transportmedel.
Slutligen kommer vi på våren 2018 att resa till Landrat Lucas Gymnasium i Leverkusen. Här kommer mobilitet 4 att genomföras med fokus på er kreativitet och idéer hur man kan gestalta mobilitet i Täby på ett bättre sätt.

Vilka deltar?

Projektet genomförs första året i geografiundervisningen som kommer att behandla miljöaspekter i undervisningen.
Eleverna kommer att få vara värdar för 23 elever från Danmark, Tyskland och Turkiet. Under mobilitet 2 kommer 10 elever från Täby resa till Izmir. Mobiliet 3 och 4 kommer att behandlas i biologiundervisningen och då får några elever i den kursen resa.
Viktigt är att vara nyfiken på partnerländerna, att man är öppen för allt nytt, att man vill bidra till hållbar utveckling, att man vill träffa europeiska ungdomar och att man vill använda sina språkkunskaper.
Vi ser framemot ett spännande projekt.
Samira Efazat (geografilärare) och Martina Åhman (koordinator Internationalisering)