Sandra Segall

Titel:
Studerar rysk historia, Northern Arctic Federal University i Arkhangelsk, Ryssland
Gick på Täby Enskilda:
2006-2009
Program:
Författarprogrammet
Vad gör du just nu?
Idag läser jag ryska och rysk historia på Northern Arctic Federal University i Arkhangelsk, en stad i nordvästra Ryssland. Mitt hemuniversitet är Umeå universitet och jag läser här genom utbytesprogrammet North2North som har utbyten mellan lärosäten i Arktiska länder.
Vad har du haft för dig sedan du tog studenten?
Efter det att jag tog studenten så flyttade jag till Hamburg en termin. Där läste jag tyska på en språkskola i tre månader och hade en slags spontan praktikplats som fritidsledare på Skanskol, den nordiska skolan i Hamburg. När jag var hemkommen från Tyskland flyttade jag till Umeå där jag nu läst Freds- och Konfliktstudier i ett och ett halvt år. I våras skrev jag min C-uppsats, den undersökte hur det skrevs om islam och muslimer i en svensk dagstidning under år 2001. I Umeå får jag även plats med skrivande på de båda sätt som jag tycker bäst om, lyrik och journalistik. Jag är med och driver föreningen Poesi i Umeå som arrangerar estradpoesi ett par gånger per termin. Jag fotograferar för våra affischer och har haft TEG-kursen grafisk kommunikation till hjälp när jag skissar på layouten. Självklart framför jag också min egen poesi. Den journalistiska ådran flödar genom Utrikespolitiska föreningens tidskrift Utpost, för vilken jag skriver artiklar om allt från gästföreläsningar till Kirgizistans presidentval.
På vilket sätt har du haft nytta av din utbildning på Täby Enskilda Gymnasium?
Som jag nämnt har framförallt Adobeprogrammen varit till stor hjälp att kunna, också basala kunskaper i fotografi har varit suveränt. Vårt arbete med skoltidningen gjorde att vi fick praktisera det vi lärt oss, annars tvivlar jag på att jag hade kunnat minnas hälften av inDesignverktygen idag. Men för mina universitetsstudier har nog Kultur- och idéhistoria med Castenskiöld samt historielektionerna med Anneli Pierce varit de mest användbara. Astronomiskt (eller astrologiskt?) beskrivet har väl dessa kurser givit mig ett slags idévärldens solsystem, eller bara rent av lärt mig att sträva efter ett kritiskt förhållningssätt. Det finns inget bättre än att med god grund kunna tvivla på en universitetsprofessor. Engelska C med Helena var en otroligt bra inkörsport i läran om olika teoretiska perspektiv som t.ex. postkolonialism, en teori jag använde i mitt examensarbete.
Bästa minnet från TEG?
Ett av mina bästa minnen är från en idrottslektion (detta är förvånansvärt då jag alltid tyckt sämst om idrott) ute på gräsmattan framför TEG. Det var fotboll på schemat och det hör till att detta minst sagt inte är min paradgren. Hur som helst lyckas jag, till min egen och andras förvåning, med att göra en tunnel på en av mina klasskamrater varpå fönstret till naturkunskapssalen öppnas och Micke Blom ropar: ”Snyggt, Segall!”. Något som manifesterar den härliga spontana atmosfären på TEG. Övriga fina minnen är Kung Conny som övar inför Vasan och Gripenskär som ständigt gjorde honnör åt mig i korridoren.
Har du något råd till dem som går på skolan idag?
Ta vara på de fina lärarna och var glada att det är Bentley och inte kommunen som mättar era magar.