Studenten tisdag 4 juni, 13:00

Studentdagen 4 juni

10.00 Skolan öppnar för studenterna.
10.30 Samling med mentorer i klassrum.
12.00 Samling i LO. Gemensam ceremoni för alla treor.
13.00 Utsläpp på gräsmattan vid röda trappan
14.00 Skolan stänger

Konfetti vid utspringet?

Bara miljövänlig papperskonfetti är tillåten på vår gräsmatta!

Parkering

Parkera era bilar på infartsparkeringen på Täby Galopp, alternativt i Täby Centrums garage (2h fri parkering). Täby simhalls parkering får ej användas av besökare till Täby Enskilda.

Inför lastbilskortegen, efter utspringet

Ekipage som ska åka i kortege ställer sig på gångvägen mellan Marknadsvägen och Täby Enskilda Gymnasium, lämna plats till gående och cyklister.

Säkerhet utefter färdvägen

Säkerhet utefter färdvägen: Ballonger med vätska eller andra föremål i syfte att kasta får inte förekomma på flaket, eftersom dessa kan komma att utgöra trafikfara om de kastas och träffar andra. Tänk på att fortsatt färd kommer att stoppas om föremål kastas eller om vätska sprutas från flaket.

OBS! Alkohol hör inte hemma på flaket! Vuxna över 20 år, som överlåter alternativt bjuder starköl, vin eller sprit till personer under 20 år gör sig skyldiga till brott mot alkohollagen (2010:1622). Förtäring av alkohol i trafikmiljö utgör dessutom en trafikfara både för de som vistas på flaket/släpvagnen samt för övrig trafik. I förekommande fall kommer polis att beivra brott och kan förhindra eller avbryta färden.

Rekommenderad färdväg

Rekommenderad färdväg Täby Enskilda: Stora Marknadsvägen i nordostlig riktning – vänster Bergtorpsvägen – vänster Stockholmsvägen – vänster Attundavägen – vänster Åkerbyvägen. Därefter från Åkerbyvägen – höger Stockholmsvägen – höger Bergtorpsvägen – höger Stora Marknadsvägen hela vägen ned till cirkulationsplats med Attundavägen. Går runt 360 grader och fortsätter Stora Marknadsvägen i nordostlig riktning – vänster Bergtorpsvägen – vänster Stockholmsvägen – direkt vänster ned på Åkerbyvägen för avstigning i färdriktningen på höger sida på den långa lastbilsparkeringen.

(Se illustration nedan)

Övrigt: Vi rekommenderar inte att studentekipagen svänger vänster från Åkerbyvägen- Attundavägen, tillbaka till respektive skola. Max hastighet 20km/h. Transport på 90/110-väg är inte tillåten. Föraren ska ha fyllt 21 år och haft KK för fordonet i minst 2 år och förare av traktor/ motorredskap måste ha behörighet B.

OBS!!! Om fordonet ni skall åka med inte är skattat och besiktigat kommer polisen att förhindra fortsatt färd.

Färdväg studenten