Täby Enskilda Gymnasium vinner förstapris i filmtävling – igen!

Eleverna i klass T16 på Täby Enskilda Gymnasium deltog i den sista omgången av den nationella filmtävlingen The Battery Challenge och vann första pris. I prispotten låg 25 000 kronor som går direkt till klasskassan.
Representanter från The Battery Challenge kom till Täby Enskilda den 27/4 för att överräcka priset innan det offentliggjordes vem som vunnit. Den 27 april avslutades tävlingen The Battery Challenge, en tävling där elever på högstadiet och gymnasiet producerar filmer i syfte att öka användningen av laddningsbara batterier.
Vinnaren utsågs genom röster från allmänheten kombinerat med ett juryutlåtande. Bidraget heter ”LET’S KEEP IT THIS WAY” och här är juryns motivering: ”En vacker film som ställer den stora tankeväckande frågan till oss om varför vi överhuvudtaget ska bry oss om laddningsbara batterier. En mycket tydlig och snygg idé där miljön är 100 procent i fokus – ingen missar budskapet.”
Eleverna som låg bakom filmen heter Filip Gure Häggblom, Oscar Häverbring, Marcus Lundholm, Gustav Carbonnier, Albin Eriksson och Ludwig Johansson. Totalt skickade klassen in fem bidrag till tävlingen. Elizabeth Sandström är lärare i teknikämnen och är den som har engagerat eleverna i projektet. Hon menar att tävlingen har bidragit till att eleverna har fått en bättre förståelse angående hållbarhet. Eleverna har också övat flera färdigheter som krävs för att kunna skapa en film bl a idérikedom, förmågan att planera, att lösa problem, att kommunicera, man behöver också kunna sitt ämne för att vara trovärdig.
I kursen Teknik 1 bedöms eleverna efter ett flertal kriterier. Det är främst kriterierna hållbar utveckling ​och kommunikation ​bedömts i den här uppgiften. – Att lyfta hållbarhetsfrågor i undervisningen är viktigt och förekommer som en del av det centrala innehållet i flera olika ämnen och program, berättar Elizabeth.
Filmen går att se på www.thebatterychallenge.se/. The Battery Challenge ska inspirera fler att välja laddningsbara batterier. Hållbarhetssatsningen genomförs av Kunskapskraft och Media på uppdrag av IKEA.
Fotograf: Peter Östlund