Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare: Distansundervisning för elever från och med onsdag 18 mars 2020

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor inför distansundervisning för elever från och med onsdag 18 mars.

Ett sätt att förstå situationen är att tänka sig skolan i en öppen-stängd-skala. På denna skala befinner vi oss från och med onsdag 18 mars på steg 4. Idealet är förstås att återgå till 1 så snart som möjligt.

  1. Öppen skola med vanlig verksamhet. (Normalläget).
  2. Öppen skola med begränsad verksamhet. (Flera lärare och elever hemma sjuka.)
  3. Öppen skola med distansundervisning i skolan. (Elever och lärare är både hemma och i skolan.)
  4. Stängd skolbyggnad med distansundervisning i skolan för lärarna. (Eleverna är hemma.)
  5. Stängd skolbyggnad med distansundervisning. (Lärare och elever är hemma.)
  6. Stängd skola och verksamhet. (Skolåret förlängs.)

Distansundervisning från och med 18 mars 2020

Från och med onsdag 18 mars, övergår skolan till distansundervisning.

Observera att det alltså handlar om att följa sitt schema. Schemarutinerna är viktiga både för elever och lärare. Det handlar om skolgång som ”vanligt”. Detta är inte någon form av lov.

Så här kommer det att fungera från och med onsdag 18 mars 2020:

Läs mejlen förmiddag och eftermiddag och meddelanden i Schoolity. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad.

Ta hem dina kursböcker.

  1. Du följer du undervisningen enligt ordinarie schema på distans via Schoolity, Google och övriga instruktioner i lektionsloggarna.
  2. Är du sjuk vilar du tills du är tillräckligt frisk för att kunna delta i distansundervisningen när du mår bättre. Du sjukanmäler dig i Schoolity.

Dina lärare kommer att föra närvaro och förklara hur det kommer att gå till

Frågor

Kontakta skolsköterska Malin Nygren eller biträdande eller rektor Per Hagdahl.

Skolsköterska Malin Nygren
malin.nygren@tabyenskilda.se
Telefon: 076-309 77 88‬

Biträdande rektor Per Hagdahl
per.hagdahl@tabyenskilda.se
Telefon: 08-732 21 00

Har ni frågor kring covid-19 kan ni ringa telefon 113 13 eller söka information på:

Undvik ryktesspridning

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att inte sprida rykten och obekräftade uppgifter. Var källkritisk och sprid inte osäker information.

Arbetsgruppen:
Jan Liljegren, rektor
Per Hagdahl, biträdande rektor
Fredrik Sörensen, VD
Igor Govorcinovic, programchef
Karin Elmquist, programchef
Malin Nygren, skolsköterska
Eva-Lena Bromley, skolkurator
Katrina Vilén, skolkurator