Välkommen på utställning

Utställning 19/4, 15-17.
I ett helt år har alla elever i årskurs tre arbetat med ett av skolans svåraste, men roligaste arbeten, Gymnasiearbetet. På onsdag efter påsklovet kommer de att visa upp sina arbeten på GA-utställningen och du är hjärtligt välkommen att ta del av dem!
Gymnasiearbetet är en självständig kurs där eleverna har möjlighet att påverka innehållet mycket. Förutsatt att det ryms inom examensmålen bestämmer eleverna själva vad deras arbete ska handla om, lägger upp en tidsplan och presenterar det färdiga arbetet för varandra. På vissa program skriver eleverna en rapport och på andra skapas det en produkt. De visar upp vad de lärt sig under sina tre år på TEG och arbetet är ett kvitto på att de är förberedda på eftergymnasiala studier.
Vi är stolta över våra färdigbakade treor och deras arbeten och GA-utställningen är vårt sätt att visa upp det. Det är en av få plattformar i vår skola där alla program möts och varje enskilt arbete är en del av ett större sammanhang. Tvåorna besöker utställningen och blir förhoppningsvis inspirerade inför sitt eget arbete och föräldrarna får chansen att besöka vår skola en sista gång innan studenten. Varje program får glänsa på det sätt som passar dem bäst och därför erbjuds allt från föreläsningar och experiment till vernissage och filmvisningar. Samtliga elever i årskurs tre närvarar och kommer personligen att berätta om arbetet de gjort.
Välkomna!