Varmt välkommen till informationskväll torsdag 20 september!

Varmt välkommen till informationskväll torsdag 20 september 2018 18.00-20.00!

Kvällen består dels av ett informationspass, dels av en träff med handledaren och lärare.
Handledare och lärare i åk 1, programchefer, rektor, biträdande rektor/SYV, VD, skolsköterska, kurator och specialpedagoger är i skolan under kvällen.

18.10-18.55 – D18A, D18B, E18A, E18B, E18C & T18

19.00-19.45 – N18A, N18B, N18C, S18A & S18B

Fråga oss om allt!

Bilburen? Använd infartsparkeringen vid Galoppfältet.