Viktigt om studentutsläppet 30 maj

Parkering

Parkera era bilar på infartsparkeringen på Täby Galopp, alternativt i Täby Centrums garage (2h fri parkering). Ekipage som ska åka i kortege ställer sig på gångvägen mellan Marknadsvägen och Täby Enskilda Gymnasium.

Säkerhet utefter färdvägen

Ballonger med vätska eller andra föremål i syfte att kasta får inte förekomma på flaket, eftersom dessa kan komma att utgöra trafikfara om de kastas och träffar andra. Tänk på att fortsatt färd kommer att stoppas om föremål kastas eller om vätska sprutas från flaket.

Alkohol hör inte hemma på flaket! Vuxna över 20 år, som överlåter alternativt bjuder starköl, vin eller sprit till personer under 20 år gör sig skyldiga till brott mot alkohollagen (2010:1622). Förtäring av alkohol i trafikmiljö utgör dessutom en trafikfara både för de som vistas på flaket/släpvagnen samt för övrig trafik. I förekommande fall kommer polis att beivra brott och kan förhindra eller avbryta färden.

Rekommenderad färdväg

Stora Marknadsvägen rakt fram mot Täby C, undvik tunneln och fortsätt förbi busstorget, höger in på Attundavägen mot Stockholmsv.

Obs! Tänk på att maxhöjden vid viadukten över Attundavägen är 3.60m!

Höger i rondellen Stockholmsv, sväng sedan höger in på Åkerbyvägen och därefter höger Attundavägen, totalt två varv i denna riktning.

För samtliga transporter rekommenderar vi att man släpper av eleverna och övriga passagerare vid lastbilsparkeringen på Åkerbyvägen.

Max hastighet 20km.

Färdväg studenten