Uppropstider för årskurs 1 tisdag 18 augusti och information om anpassningar för att minska smittspridning av covid-19

Hej du glada elev som börjar i årskurs 1 hos oss på Täby Enskilda Gymnasium! Alla vi på skolan ser fram emot att få lära känna dig bättre! Snart är det dags! Vi börjar med ett upprop tisdag 18 augusti på Täby Enskilda, Kemistvägen 1a. Vi ses på vår stora fina gräsmatta framför den röda trappan!

Uppropstider

Observera att det är olika starttider beroende på vilket program du går på. Skolan bjuder ej på mat denna dag.

 • Sam: Upprop 9.00. Dagen slutar 12.00.
 • Teknik: Upprop 9.00. Dagen slutar 12.00.
 • Digitala Samhället: Upprop 9.30. Dagen slutar 12.30.
 • Natur: Upprop 12.30. Dagen slutar 15.30.
 • Ekonomi: Upprop 13.00. Dagen slutar 16.00.

På vår sida ’För dig i årskurs 9’ finns mer information om antagningen.

Information om anpassningar för att minska smittspridning av covid-19

Skolan kommer att tillämpa partiell distansundervisning, PARDIS, på följande sätt:
Ettornas undervisning blir tillsvidare till 100% på plats i skolan. För alla tvåor och treor däremot, gäller att, i snitt, en till två dagar i veckan blir på distans, enligt ett rullande schema. Målsättningen är att cirka 75% av eleverna alltid är på skolan, och på detta sätt kan vi minska belastningen på lokaltrafiken liksom trängseln i skolan i allmänhet och i matsalen i synnerhet.

Det är förstås fortfarande väldigt viktigt att man stannar hemma från skolan vid minsta symtom på förkylning, och man kommer kunna följa lektionen hemifrån, även om den hålls i skolan. Detta gäller självklart även om man tillhör riskgrupp, och av den anledningen vill följa undervisningen på distans. 

Hör gärna av dig till din handledare för att meddela och samråda kring eventuella individuella anpassningar! Mer specifik info om vad det kommer att innebära att följa undervisningen hemifrån när lektionen genomförs i skolan kommer när terminen startar.

Exempel på andra åtgärder och anpassningar vi genomför för att minska smittspridning

 • Sal 11 blir personalmatsal, för att frigöra ytterligare sittplatser i matsalen, och minska köbildningen i matsalen.
 • Sal 12 blir ett extra grupp/arbetsrum för elever (dock ej måndag och onsdag förmiddag).
 • Plexiglas i reception och kafeteria.
 • Klassrummen vädras mellan lektioner, och fönstren hålls öppna ofta.
 • Skärpta städrutiner. Stor vikt läggs vid dörrar, handtag och centrala ytor.
 • Kafeterian blir kontantfri.
 • Våra klassrum är anpassade för 25-30 elever. Vi kommer att möblera dem på säkrast möjliga sätt.

Som ni vet och som vi har sagt förut så är det en extraordinär situation vi befinner oss i, som innebär tuffa utmaningar som saknar självklara lösningar – men vi hoppas och tror att PARDIS innebär ett funktionellt och hållbart svar på denna utmaning, och att ni kan känna er trygga i att komma till skolan under dessa förutsättningar. Vår prio är både att bemöta och anpassa oss efter risken för smittspridning och samtidigt att säkerställa en trygg plats för utbildning. Därför är det viktigt för oss att veta hur du upplever situationen och våra anpassningar – så återigen, hör gärna av dig till din handledare. Vi kommer självklart även att prata om detta under uppropsdagen och därefter.