Sam - veteran

Sandra Segall

Studerar rysk historia på Northern Arctic Federal University i Arkhangelsk, en stad i nordvästra Ryssland.
-Mitt hemuniversitet är Umeå universitet och jag läser här genom utbytesprogrammet North2North som har utbyten mellan lärosäten i Arktiska länder.

Sebastian Rapp

Den gedigna utbildningen jag fick och engagemanget hos lärarna har möjliggjort att jag inte är ett stort frågetecken under föreläsningarna på SU.