Det Digitala Samhället

Ny utbildning med samma behörighet som SAM och EK, baserad på ESTET

Ekonomiprogrammet

-Ekonomi
-Juridik

Naturvetenskapsprogrammet

-Naturvetenskap
-Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

-Samhällsvetenskap
-Beteendevetenskap

Teknikprogrammet

-Teknikvetenskap