Veteraner

Oscar Anjou

Studerar till Gymnasielärare i Engelska och Historia på Stockholms Universitet.
Mycket av det praktiska och teoretiska i mediaämnenena är användbart i situationer som du inte förväntar dig.
Jag har även användning av de analytiska förmågor jag fått av t.ex. film- och samhällskurser, både på mina jobb och på Universitetet!

Nikita Velasquez

Så fort det gäller att få fram bra texter, vilket händer överraskande ofta för en grafisk designer, så har jag min utbildning att tacka. Jag kommer alltid vara glad att jag fick möjligheten att gå i författarprogrammet.

David Gunbrant

Studerar Kultur, Samhälle och Mediegestaltning på Linköpings Universitet.
-Lägg gärna ribban högt och våga chansa, för det är oftast då du lär dig som mest – när du vågar göra fel. Vem vet om det blir det bästa du gjort? Eller så tar du hem en enorm kunskap om vad som gick fel och kan lära dig från det till sin nästa övning.

Hampus Wåhlin

Studerar för närvarande på University of Southern California – School of Cinematic Arts.
-För ett knappt år sedan, under samma period som jag stod och vände köttmedaljonger på Gyllene Måsen (aka McDonald’s), fick jag en kväll ett samtal från ett utländskt nummer. I andra änden säger en man med djup amerikansk accent: ”Hampus. My name is **** and I’m calling from USC – School of Cinematic Arts.”

Leone Serrander

Journalist på LRF Media.
-Mina praktiska erfarenheter från TEG har inte bara hjälpt mig att inse hur mycket jag älskar medieyrket, dessutom har de gett mig en stor insyn i hur de faktiskt fungerar rent praktiskt, både det tekniska och inom det redaktionella arbetet.

Emma Eriksson

Studerar IT, Design och Medier på Södertörns Högskola.
-Jag har många bra minnen från min tid på TEG och det är främst lärarna och klasskompisarna som bidragit till en härlig stämning i skolan.

Sandra Segall

Studerar rysk historia på Northern Arctic Federal University i Arkhangelsk, en stad i nordvästra Ryssland.
-Mitt hemuniversitet är Umeå universitet och jag läser här genom utbytesprogrammet North2North som har utbyten mellan lärosäten i Arktiska länder.

Emelie Nilsson

Sportjournalist på Vestmanlands Läns Tidning.
-Direkt efter gymnasiet flyttade jag upp till Sundsvall för att plugga journalistik på Mittuniversitetet och där märkte jag att jag tack vare mina år på TEG hade ett litet försprång jämfört med de andra i klassen.

Tobias Grönlund

Student på Maskörskolan.
-Efter studenten fick jag en praktikplats på humorprogrammet Parlamentet där jag hjälpte till med lite allt möjligt och året efter det så fick jag en till praktikplats på barnprogrammet Wild Kids.

Sebastian Rapp

Den gedigna utbildningen jag fick och engagemanget hos lärarna har möjliggjort att jag inte är ett stort frågetecken under föreläsningarna på SU.